AnnonceLuk annonce
Folkeskolereform går godt i Kalundborg Kommune

04-11-2016

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommunes skoler er godt på vej, hvad angår folkeskolereformen.

Det går godt med implementeringen af Folkeskolereformens elementer på skolerne i Kalundborg Kommune. Sådan lyder vurderingen samstemmende fra Dialogforum for folkeskolereformen på baggrund af en ny evaluering af den lokale indsats. 

Børne- og Familieudvalget ønsker at følge gennemførelsen af folkeskolereformen på kommunens skoler tæt. Kalundborg Kommune har på den baggrund gennemført en evaluering af reformens første leveår: Alle ansatte i folkeskolen er blevet spurgt om deres syn på og oplevelse af, hvordan en række af reformens politiske målsætninger virker på skolerne i dagligdagen. Evalueringen er gennemført ved spørgeskema i perioden 14/03-2016 til 19/05-2016. Ud af kommunens 668 medarbejdere har 418 svaret på spørgsmålene, og ud af kommunens 60 ledere på skolerne har 52 svaret på spørgsmålene.

Dialogforum for folkeskolereformen i Kalundborg kommune består af fællestillidsrepræsentanter (BUPL og FOA), kredsformand og kredsstyrelsesmedlem (DLF), tillidsrepræsentant for Skolelederforeningen samt ledelsen af det kommunale børn- og ungeområde. Dialogforum udtaler:

”Udgangspunktet for evalueringen er at tage temperaturen på skolerne, som den ser ud ca. 1,5 år efter reformens begyndelse. Det er for det første vigtigt at slå fast, at en reform af denne størrelse kræver tid og erfaring for at blomstre, og derfor er evalueringen kun en temperaturmåling på en proces, der er godt i gang. Vi er enige om, at der er mange gode tegn på, at skolerne i Kalundborg Kommune er godt på vej med implementeringen af reformens elementer. Vi har en god folkeskole med dygtige medarbejdere, og vi er rigtig godt på vej. Reformen har mål, som vi ikke er i hus med endnu. Her er det vigtigt at huske, at vi kun har arbejdet med reformen i ca. 1,5 år på undersøgelsestidspunktet. Overordnet er vi på sporet, og vi er på linje med de landsdækkende undersøgelser,” siger han.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0