AnnonceLuk annonce
Folkeskolen i Kalundborg er ikke bare i orden.

25-02-2020

Læserbrev:

Folkeskolen i Kalundborg er ikke bare i orden….

Kommunalbestyrelsesmedlem Gert Larsen har fuldstændig ret i, at Kalundborgs skolevæsen har store problemer. Gert nævner resurser til den daglige drift, inklusionen, lave karakterer, udsigt til lavere forberedelsestid til lærerne, samt stop for 2-lærerordningen i de 1.-klasser med flest elever. Jeg kunne nævne mange flere, det skal jeg undlade.

Det er politikerne, der vedtager de rammer, inden for hvilke, folkeskolen skal løfte opgaven.

Professionel Kapital blev for alvor lanceret med overenskomsten i 2018. Lærerne fik ikke en arbejdstidsaftale, men der blev af parterne udarbejdet et notat om en Ny Start for folkeskolen, hvor bl.a. Professionel kapital er en grundsten. Det handler om tillid, retfærdighed, samarbejde - og om hvordan professioner bedst løser deres opgaver, så der kan skabes god undervisning, inden for de rammer, politikerne nu engang har besluttet.

Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Kalundborg Kommune gennemført undersøgelsen på de enkelte skoler, via et analysefirma. Undersøgelsen viser generelt, at den professionelle kapital er høj på skolerne, dog med større og mindre udsving fra skole til skole.

Det vidner netop om, at der på den enkelte skole er engagerede lærere og øvrige pædagogiske medarbejdere, som knokler for at give den bedste folkeskole, inden for de givne politiske rammer.

Dette høje engagement hos medarbejderne burde Kalundborg Kommunes politikere gribe på rette tidspunkt, så vi i fællesskab får dialog inden der træffes beslutninger, og således at der gives de nødvendige resurser på udfordrede områder.

Det er politikerne, som beslutter og har ansvaret for folkeskolen, og dermed også ansvaret for folkeskolens resultater - men brug dog medarbejdernes professionelle engagement, så vi også på beslutningsniveau får høj professionel kapital!

Karen Sørensen

Kredsformand

Kalundborg Lærerkreds.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0