AnnonceLuk annonce
Folkeskolen.

21-02-2020

Læserbrev:

Folkeskolen

Det var dog en gang snik snak, som lærerforeningsformand Karen Sørensen efter min mening har formuleret i dagspressen. Alt i skolerne er jo tilsyneladende ”bare helt i orden”. Alle er glade og tilfredse. Vi i rød blok får det svært med i fremtiden at opretholde vores pres og kritik, af måden vores folkeskoler i Kalundborg bliver drevet på. Vi fik lige ”hevet tænderne ud” -  tak for det..

Det må have været et "godt" internats møde/kursus. Helt fint med positive tilkendegivelser, men det er bare ikke sådan virkeligheden ser ud i Kalundborgs skolevæsen. Folkeskolerne mangler penge til den daglige drift. Inklusionen går heller ikke godt. Mange afgangselever forlader skolen uden de fornødne kundskaber til at komme videre i tilværelsen. Lærerenes undervisningstid sættes op, så der kan spares. Forberdelsestiden er stadig for ringe. Der er for mange ikke uddannede lærere, som underviser vores børn. Hvad med tolærerordningen vi i rød blok fik indført i 1. og 2. klasse, som tilsyneladende heller ikke får lov at fortsætte i det kommende budget 2020 – vedtaget af blå blok alene. Jeg stiller mig uforstående over for lærerforeningens tilkendegivelser på deres medlemmers vegne. 

Gert Larsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0