AnnonceLuk annonce
Folk kører stadig for stærkt ved skolevejene

30-08-2018

Modelfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

I ugerne 33 og 34 gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med skolestart landet over, og politiet kunne desværre konstatere en stigning af overtrædelser.

Sammenligner man skolestarts-ugerne fra 2017 med ugerne i 2018, kan man konstatere en stigning på 1.600 overtrædelser af hastighedsbegrænsningen på og ved skolevejene i Danmark.

”Sammenligner vi skolestarts-ugerne fra 2017 med ugerne i 2018, kan vi desværre konstatere en stigning på 1.600 overtrædelser af hastighedsbegrænsningen på og ved skolevejene, hvilket er foruroligende, da vi ved, at der en klar sammenhæng mellem hastighed og uheld. Højere hastighed er lig med større risiko for trafikuheld, og dermed også større risiko for, at uheldet medfører personskade og i værste tilfælde trafikdrab. Ydermere er det nedslående, at antallet af manglende brug af sikkerhedssele og brugen af håndholdt mobiltelefon ligeledes er steget i år i forhold til 2017,”udtaler politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Politiindsatserne var koncentreret om skoleveje, hvor der især blev fokuseret på:

  • bilernes hastighed
  • om børnene var fastspændt i bilerne i sikkerhedssele
  • om førerne selv huskede at anvende sikkerhedssele
  • skolepatruljernes arbejde, og
  • forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet set, i de to uger, konstateret lidt over 8.000 forseelser, heraf:

  • 6.905hastighedsovertrædelser på skolevejene.
  • 171 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 85 tilfælde var børnene ikke fastspændt
  • 73 benyttede mobiltelefon under kørslen

Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0