AnnonceLuk annonce
Fokus på Kalundborgs bidrag til et Danmark i balance

21-05-2021

Arkivfoto: Jens Nielsen.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Fredag den 21. maj mødes indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek med repræsentanter fra Kalundborg Kommune, industri og uddannelsesinstitutioner til en dialog omkring Kalundborgs bidrag til et Danmark i Balance. Dialogmødet med indenrigs- og boligministeren finder sted virtuelt.

”Jeg ser meget frem til dagens møde, fordi jeg her får lejlighed til at lægge øre til nogle af de erfaringer og ønsker, der skal være med til at forme fremtidens Kalundborg. Det er helt afgørende, at vi både lokalt i Kalundborg, og i resten af landet, får skabt en konstruktiv dialog mellem erhvervsliv, uddannelser og andre offentlige institutioner, så vi sammen kan udvikle de mest robuste løsninger,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.  

En del af den planlagte samtale kommer til at handle om det store bidrag, som virksomhederne, uddannelserne og partnerskabet for vækst i Kalundborg Kommune leverer i forhold til, at skabe et mere balanceret danmarkskort. En indsats, der vil blive forstærket af en færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen.

“Vi ved, at de kommuner, der ligger omkring Kalundborg Kommune årligt modtager skatteindtægter på ca. 500 millioner kroner hvert år, fra de af deres borgere, der pendler ind til job i en af de mange arbejdspladser, vi har i kommunen. En færdiggørelse af Rute 23 som motorvej frem til Kalundborg vil gøre det mere attraktivt at kigge vores vej for de eksisterende borgere, pendlere og potentielle tilflyttere – og dermed skabe endnu mere værdi i regionen,” siger Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune.

Kommune kendetegnet ved rigt erhvervsliv

Kalundborg Kommune er kendetegnet af et rigt erhvervsliv – herunder en blomstrende biotekindustri og alle de virksomheder, der udgør rygraden i den grønne omstilling gennem deres unikke samarbejde i Kalundborg Symbiose. Formand for Kalundborg Symbiose Michael Hallgren, der også er produktionsdirektør på Novo Nordisk i Kalundborg:

”Industrien i Kalundborgs bidrag til vækst og udvikling begrænser sig ikke til at sætte sit aftryk på regionen. Kalundborg Kommune huser en unik eksportindustri, der yder et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien og den grønne omstilling i hele Danmark, og er med til at bygge en klynge af relevante uddannelser op lokalt. En stor andel af de højtuddannede specialister, der er med til at sikre den udvikling, pendler ind hver dag. En bedre infrastruktur vil alt andet lige være til gavn for den videre udvikling og vækst, da vi vil opleve, at det vil lette rekrutteringsindsatsen og styrke fastholdelsen,” understreger Michael Hallgren.

Det synspunkt vinder genklang hos rektor på Professionshøjskolen Absalon, Camilla Wang. Absalons nye Campus i Kalundborg, der bl.a. skal huse biotek- og maskintekingeniør studerende, er ved at være klar. Og det samme er uddannelses- og forskningsinitiativet Helix Lab, der skal skabe rammerne for styrket samarbejde mellem master studerende fra både nationale og internationale universiteter og industrien. Helix Lab drives af Absalon, og er blevet en realitet gennem donationer fra Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk og Novozymes:

”Kalundborg Kommune har potentiale til at blive et verdensførende knudepunkt inden for biotekuddannelserne, -forskning og- innovation. Det er en unik lejlighed til at bringe højt kvalificerede uddannelser tæt på virksomheder, potentielle studerende og medarbejdere også udenfor de traditionelle universitetsbyer. Infrastruktur er en vigtig brik i den satsning. Man skal huske på, at det ikke er et nulsumsspil at sikre adgang til uddannelse i verdensklasse væk fra de største byer. Det øger mængden af den type viden, der skal til, for at holde Danmark foran i den globale konkurrence,” påpeger hun

I partnerskabet omkring Biotekbyen Kalundborg er der blik på, at starte fødekæden tidligt i uddannelsessystemet: ”Det er vigtigt at have fyrtårne i regionen, så flere unge inspireres til at tage en erhvervs- eller ungdomsuddannelse. Derfor er det så vigtigt at udbygge den position, som Kalundborg indtager i dag,” siger Steffen Lund, der er direktør på EUC Nordvestsjælland.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0