AnnonceLuk annonce
Første spadestik til unikt byggeri

12-04-2021

Fredag eftermiddag havde en del øboere og landliggere trodset vestenvinden og samlet sig i små grupper med afstand på Sejerø Havn. De ville overvære, at det første spadestik til sejerØhuset blev taget og byggeriet dermed officielt blev sat i gang.

Efter en lang rejse fra de første spæde tiltag i 2015 over en grundig forberedelse med en konsulentrapport i 2018, som skabte grundlaget for det byggeprojekt, som nu spændt kan følges de næste mange måneder. Et byggeprojekt, der er unikt for de 27 danske småøer.

Det første spadestik til SejerØhuset blev taget af formand for Sejerø Beboerforening Henry Larsen og projektleder Jens Thomassen som repræsentanter for de foreninger på øen, der har lagt et stort frivilligt arbejde i projektet.

”På en ø er livet ofte præget af meget vind, og vores projekt har oplevet hård modvind, som har betydet en del forsinkelser. Det tog et år at få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og herefter har projektet været præget af coronakrisen, som bl.a. har betydet, at det tog syv måneder at få en byggetilladelse. Det har selvfølgelig medført en fordyrelse af byggeriet med ikke mindst prisstigninger på byggematerialet, ” fortæller Jens Thomassen.

Finansieringen af byggeriet er på plads gennem støtte fra Realdania og Bent O. Jørgensen Fond. Sparekassen Sjælland-Fyn har med en kassekredit sikret likviditeten i byggeriet. Endvidere har projektet får tilsagn fra Landdistrikspuljen og F-LAG for småøerne om støtte til industrikøkken, udstyr og inventar.

SejerØhuset er tegnet og udviklet af arkitekt Søren Nielsen MAA fra Tegnestuen Vandkunsten. Funktionsmæssigt indeholder huset en café og restaurationsområde, et professionelt industrikøkken og to familieværelser til udlejning. Herudover bliver der et terrasseområde ud mod havnen samt mod vest ud mod stranden. Huset er placeret i forlængelse af estakatet på den nye vestmole på Sejerø Havn, og forskydningerne i bygningen gør, at den skråner op mod strandbakken bag bygningen.

SejerØhuset bliver beklædt med lærketræ. Det vil derfor komme til at få samme farve som det nuværende estakat, der løber langs hele vestmolen. Taget bliver beklædt med tagpap. SejerØhuseet fremtoning passer ind i det nuværende miljø på Sejerø Havn. Fundamentet og terrassen bliver hævet i forhold til vejniveauet og sammen med betonterrassen på vestsiden vil huset komme til at indgå i klimasikringen af Sejerø Havn.

Som hovedentreprenør er der indgået entrepriseaftale med Illemann Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Ifølge den aftalte tidsplan forventes huset at står færdigt med udgangen af november 2021.

”Nu, hvor byggeriet er sat i gang, er vores næste vigtige opgave at finde den forpagter eller forpagterægtepar, der vil drive og udvikle sejerØhuset i den ånd det er skabt til gavn for alle øboere, landliggere, sommergæster, turister og ikke mindst sejlere,” siger Jens Thomassen.

Anpartsselskabet sejerØhuset ApS bliver ejer af sejerØhuset og skal sikre driften af huset til gavn for alle med relation til Sejerø. Anpartskapitalen er fordelt på 136 anpartshavere blandt øboere, landliggere, sommergæster, sejlere og venner af Sejerø. Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Kurt Jørgensen fra Kalundborg, som er landligger på Sejerø, er formand for bestyrelsen og Jens Thomassen fra Sejerø er direktør og daglig leder af selskabet og projektet. Man kan læse mere om projektet og det forløb på selskabets hjemmeside www.sejerohuset.dk med illustrationer af hvordan huset passer ind i havnen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0