AnnonceLuk annonce
Flygter fra havneparken på grund af høj musik

20-07-2020

Af Jens Nielsen

Flere gæstesejlere smed fortøjningerne og forlod i weekenden havneparken på grund af høj musik. Kommunens drømmescenarie med overnattende skibe/gæster ved havneparken er ikke foreneligt med fest og høj musik, mener havnevagten fra Vesthavnens Baadelaug.

Sidste sommer var flere beboere og gæstesejlere generet af larm og høj musik i havneparken, specielt sent om aftenen, den tendens fortsætter desværre også denne sommer, og i weekenden fik tre gæstesejlere, som havde fortøjet deres både ud for havneparken, nok, og smed fortøjningerne og sejlede et andet sted hen med mere fred og ro.

”Det harmonerer ikke helt med kommunens intentioner om, at de gerne vil have gæstesejlere til at ligge ved havneparken, og jeg ved at flere beboere i bl.a. Rosengade er meget generet af støjen, og flere overvejer ligefrem at flytte fra området,” fortæller Thomas Smilov, fra Vesthavnens Baadelaug, som har haft havnevagten i sidste uge.

Thomas Smilov har talt med politiet, som nu vil gå til kommunen og opfordre dem til at sætte et skilt op med regler for både badning og musik og larm.

Problemer med badezone

Det er ikke kun larm og høj musik som er problemet i havneparken, flere badende overholder ikke reglerne med kun at bade indenfor den udlagte badezone, og det fik i sidste uge Kalundborg Kommune til at skrive flg. på havneparkens facebookside.

”Vi skal endnu engang gøre opmærksom på at det er strengt forbudt og livsfarligt at bade uden for den gule badezone! Al badning skal foregå inden for badezonen. Det er umuligt for de sejlende at se jer uden for de gule bøjer.”

Thomas Smilov fra Vesthavnens Baadelaug forstår ikke at Søfartsstyrelsen har givet tilladelse til at etablere en badezone midt i en havneindsejling.

”Det er kun et spørgsmål om tid, så sker ulykken, det er vi slet ikke i tvivl om, sidste år havde vi to tilfælde hvor det var meget tæt på,” fortæller Thomas Smilov, som er i tæt dialog med Midt- og Vestsjællands Politi, om problemet med badning uden for badezonen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0