AnnonceLuk annonce
Flot overskud hos Kalundborg Havn

28-05-2020

Kalundborg Havn. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Regnskabet for Kalundborg Havn for regnskabsåret 2019 viser et overskud på 3,4 mio. kr., hvilket er en mio. kr. mere end året før.

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har på onsdagens møde godkendt årsrapporten for Kalundborg Havn. Regnskabet viser en nettoomsætning for 2019 på godt 32 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. bedre end året før.

Det økonomiske resultat af den ordinære drift for regnskabsåret 2019 for Kalundborg Havn har resulteret i et overskud på 3,4 mio.kr., hvilket er en forbedring på ca. kr. 1 mio. i forhold til året før. Bruttofortjeneste udgør 18,4 mio. kr. I regnskabet kan man læse, at der i 2019 er konstateret en mindre stigning i den samlede godsomsætning på ca. 20.000 ton i forhold til 2018. På færgegodsomsætningen til Samsø er der konstateret en stigning i godsmængden på ca. 6,5% i forhold til sidste år.

Likviditet

Kalundborg Havns likvide beholdninger - bestående af bankindestående og værdipapirer - andrager pr. 31. december 2019 38,1 mio. kr. Det vurderes, i regnskabet, at den likvide beholdning sammen med øvrig trækningsret sikrer, at Kalundborg Havn fortsat kan imødegå de værende udfordringer. Kalundborg Havn har aktiver for i alt 399 mio. kr.

Forventet udvikling

I første kvartal af 2020 har der været en betydelig større aktivitet på Kalundborg Havn, end i samme periode i 2019. Aktiviteten er forøget med mere end 25%, hvorfor Kalundborg Havn under hensyntagen hertil forventer, at kunne realisere en stigning i omsætningen for året 2020.

Ny Vesthavn

I regnskabet tager Kalundborg Havn forbehold for, at igangsætning af Ny Vesthavn kan iværksættes i 2020 på grund af det tidsmæssige aspekt i afslutningen af syn- og skønssag samt den efterfølgende udbedring af kajanlægget m.m.

Kort tid efter aflevering af entreprisen med Kalundborg Ny Vesthavn, konstaterede havnen at der var flere alvorlige mangler og skader på anlægget, hvilket indtil nu har bevirket, at det ikke har været muligt at tage den nye vesthavn i brug. Der er blandt sagens parter uenighed om årsagerne og ansvaret for skaderne, hvorfor havnen i efteråret 2019 har begæret syn og skøn ved Voldgiftsnævnet for Byggeri- og Anlægsvirksomhed. Skønserklæringen forventes at foreligge inden udgangen af første halvår 2020.

Læs også: Ny Vesthavn klar til efteråret


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0