Flertal vil give dispensation til at opføre 30 m. højt tårn

Virksomheden Unibio A/S har søgt om dispensation til at opføre et 30 meter højt tårn. 

Af Jens Nielsen

Et flertal i kommunalbestyrelsen sagde, på onsdagens møde, ja til at give virksomheden Unibio A/S dispensation til at opføre et 30 meter højt tårn på virksomheds grund på Asnæsvej/Hareskovvej, dog skal virksomheden først fremsende et mere detaljeret materiale, som Teknik- og Miljøudvalget så skal tage endelig stilling til. Punktet gav anledning til en lang debat.

Virksomheden Unibio A/S ønsker at udvide deres industrielle demonstrationsanlæg på Asnæsvej 2A, Kalundborg. Virksomheden har ansøgt Kalundborg Kommune om dispensation fra bestemmelse i Lokalplan, til at opføre ny bebyggelse på 10x15 meter i en højde på op til 30 meter.

I følge lokalplanen må en ny bebyggelse ikke opføres med en højde på mere end 10 meter over niveau.

Sagen har været behandlet i både Teknik- og Miljøudvalget og onsdag nåede den så frem til kommunalbestyrelsen, hvor flertalsgruppen bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre hele tiden har været for en dispensation, hvorimod Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgængeren Gert Larsen er modstandere af at give dispensation.

Seks berørte naboer har også indsendt hørringssvar hvor de er imod opførelsen af et 30 meter højt tårn.

I lokalplanen står der bl.a.:

”Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade en større højde for en del af bebyggelsen, såfremt hensyn til virksomhedens indretning og drift nødvendiggør det og såfremt det kan ske uden at det medfører ulemper for de omboende.” 

”Vi har intet imod virksomheden, men vi synes at der skal findes en anden destination til virksomheden, vi har nogle borgere som er kommet med nogle relevante hørringssvar, og de er selvfølgelig nervøse for at blive opslugt i industrien,” sagde Hanne Olesen (S), og Niels Erik Danielsen (EL) fortsatte,

”Jeg synes stadigvæk det er at tilgodese en industri, som ligger det forkerte sted, og det er manglende respekt for de planer vi nu en gang har lavet, vi bør i samarbejde med virksomheden, finde en industrigrund til dem. Vi bør have respekt for lokalplanerne og for borgerne, det er utroværdigt ikke at tage de planer vi har lagt, alvorligt.”

”Virksomheden ligger i en erhvervszone, og jeg medgivet at når erhvervslivet møder borgerne så er der altid brudzoner, men der er allerede i lokalplanen, taget forbehold for, at der er en mulighed for at give en dispensation,” sagde Martin Schwartzbach (DF)

Borgmester Martin Damm (V) havde flg. bemærkning til den lange debat,

”Der står en kæmpe høj mobilmast i det samme erhvervsområde, som står tættere på de nærmeste beboelser, det er der jo givet tilladelse til tidligere, så det kan ikke være noget nyt at der gives dispensation for højden i det område.”

Thomas Malthesen Hiorth (SF) mente at sagen burde udsættes indtil der forelå mere information fra virksomheden, mens løsgænger Gert Larsen sagde at den handlede om troværdighed i forhold til de planer som er lavet.

Flertallet i kommunalbestyrelsen holdt fast i deres ja til at give dispensation for lokalplanen, nu venter administrationen på flere oplysninger fra Unibio A/S inden Teknik- og Miljøudvalget skal tage den endelige beslutning.

Virksomheden Unibio A/S arbejder med at fremstille protein til dyrefoder ud fra naturgas. Virksomhedens demonstrationsanlæg blev indviet i Kalundborg i november 2016.

Del