AnnonceLuk annonce
Flere penge i kassen end ventet

30-03-2017

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunens årsregnskab er netop blevet fremlagt for kommunalbestyrelsen, og samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 118 mio. kr.

På kommunalbestyrelsesmødet i går blev det fremlagt, at kommunens årsregnskab ser mere end fornuftigt ud. Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 203,6 mio. kr., hvilket er 116,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. Samlet er kassebeholdningen blevet styrket med 118,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret en forringelse på 4,3 mio. kr.

Borgmester Martin Damm (V) forklarer overordnet det fine budget med flere forskellige faktorer, men at det især har sammenhæng med, at:

Driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 126,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dette har blandt andet sammenhæng med, at væsentligt flere forsikrede ledige er kommet i arbejde, samt at kommunen har modtaget væsentligt færre flygtninge end forventet.

Derudover har der været et mindreforbrug på 21,9 mio. kr. hos Børn og Familie i forhold til det oprindelige budget.  I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev der tilført 18,8 mio. kr. til afvikling af merforbrug fra 2015 og tidligere år. Efterfølgende fik Børn og Familie overført et merforbrug på 15,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. 

Ligesom en pulje på 20 mio. kr., der var afsat til imødegåelse af sanktioner, ikke er blevet anvendt samt et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (i forbindelse med budgetlægningen blev tilført 15,9 mio. kr.). Endelig er driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) blev 55,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

”Det er et ualmindeligt fint regnskab, forstået på den måde, at det er gået væsentligt bedre end, hvad vi egentlig havde troet. Alt i alt er det flot, og faktisk lidt fantastisk at vi kan det. Men hvad er grunden så til det, vil de fleste spørge. Og med den brede tommelfinger kan vi sige, at udgifter til ledige og flygtninge er faldet, ligesom vi har en pulje til at imødegå sanktioner på 20 mio. kr., den skal ikke bruges, og det er den heller ikke blevet,” siger han og fortsætter:

”Vi så ind i stigende sundhedsudgifter, og vi forhøjede derfor budgettet med 15 mio. kr., men det gik ikke så galt, og sundhedsudgifterne har faktisk ligget som en konstant størrelse. Samlet set er det selvfølgelig et meget tilfredsstillende resultat. Det betyder jo også, at vi ikke ligger i den gruppe uden likviditet.”

Martin Damm takkede alle i administrationen og sluttede af med at sige, at hvis man driver en ansvarligt kommune, får man også en bedre hverdag, og bliver således ikke udsat for ’hovsa-besparelser’ i løbet af året.

Ole Glahn (R) supplerede bl.a. med, at også han var glad for resultatet på regnskabet, men at det er vigtigt at man også får, hvad man ønsker sig, og at det måske kan opfattes negativt, at det er flere penge i kassen end forventet. Derfor foreslog han, at det kunne være en god idé at oplyse borgerne mere konkret om, hvad pengene bliver brugt til, så de får en større forståelse for det samlede budget.

”Mange borgere kan ikke forstå, hvorfor kommunen har penge i kassen samtidig med, at man hører om opgaver, der ikke bliver løst. Derfor er det meget vigtigt at man fortæller, hvordan det er gået inden for de forskellige områder, så borgerne ved mere om, hvordan pengene er blevet brugt på de forskellige områder,” understreger han og Martin Damm supplerer:

”Det kan godt opfattes negativt, at kommunen har brugt færre penge, end froventet, men det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke har brugt færre penge på velfærd, men sparret penge, fordi der er så meget gang i hjulene, dvs. færre ledige osv. Det er det, der driver det.”Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0