AnnonceLuk annonce
Flere kommunale bygninger rives ned

25-05-2020

Rynkevangen 8 i Kalundborg skal rives ned. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune har på deres seneste møde besluttet at der igangsættes et nedrivningsprojekt for ejendommen Rynkevangen 8 i Kalundborg og Odinvej 16 i Høng.

Rynkevangen 8 i Kalundborg (det tidligere Kareva på Rynkevanggården) huser i dag minihøjskolen og har været i spil som fremtidigt værested. Beregningerne af en eventuel ombygning har dog vist, at omkostninger ville blive for store. Bygningen har en tilstand under middel, oplyser Kalundborg Kommune.

Det vurderes samtidigt, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at forsøge et salg. Dels på grund af ejendomsværdien og på grund af placeringen. Derfor fremlægges nu et oplæg til nedrivning af bygningen.

Rynkevangen 8 består af en hovedbygning på 1024 m2 og to lagerbygninger på i alt 197 m2.

I projekt fremtidens socialpsykiatri er der imidlertid fundet en anden løsning. I den forbindelse ombygges lokaler i en bygning ejet af Region Sjælland på Nørre Alle 25 i Kalundborg. Socialudvalget besluttede i oktober 2019, at arbejde videre med en placering på denne adresse. Når ombygningen er færdig, flytter minihøjskolen ind på denne adresse, og Rynkevangen 8 er således tom.

Odinsvej 16 i Høng

Odinsvej 16 i Høng (tidligere Helsehuset og værested) står i dag tomt som et led i projektet om fremtidens socialpsykiatri. Socialpsykiatriens aktiviteter er nu samlet på den nyistandsatte Algade 4 i Gørlev.

Odinsvej 16 har en tilstand under middel, og det er ikke en ejendom, der satses på i ejendomsstrategien. Samtidig vurderes dens karakter og placering ikke at være egnet til et salg. Byggeriet er af en ringe kvalitet. Derfor vurderes det mest hensigtsmæssigt for området at nedrive ejendommen og efterlade den som tom grund.

Et enigt økonomiudvalg har godkendt begge punkter på dagsordenen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0