AnnonceLuk annonce
Flagalle gennem Svebølle

09-10-2015

Af Jens Nielsen kontakt@tv-kalndborg.dk

En flot flagalle gennem Svebølle er tæt på at være en realitet, takket være lokal opbakning fra borgerne og ikke mindst Svebølle Lokalråd.

På et af årets første bestyrelsesmøder i Svebølle Lokalråd, blev det besluttet, at der skulle arbejdes for, at byen kunne få en flagalle, som skulle gå igennem byens hovedgade fra krydset ved Johs. Rasmussen og ud til Viskingevejen. Et rigtigt langt stykke, hvor der skal bruges mange flagstænger.

Disse flagstænger med flag og støtterør er ikke specielt billige, og Lokalrådet regnede sig frem til en pris på ca. 100.000 kroner.

”Da hovedgaden med fortov alligevel skulle nyasfalteres, fik vi en afale med Kalundborg Kommune, som indvilligede i at nedsætte støtterør til flagstænger, når de alligevel var i gang med anlægsarbejdet”, fortæller Gert Larsen, formand for Svebølle Lokalråd

Efter at have forhandlet med leverandøren af flagstængerne, samt rykket lidt rundt på placering af flagstængerne, endte prisen på ca. 70.000 kroner.

Lokalrådet søgte og fik 25.000 kroner i tilskud fra landdistriktspuljen til projektet. Siden da er det gået hen og blevet en folkesag i Svebølle.

Private mennesker, grundejerforeninger, Flint Auto, Peter Malles vandteknik, Klip Hos Vips damefrisør, Sparekassen Sjælland, Svebølle skole, og der kommer stadig flere til, har sponsoreret en eller flere flagstænger. Alle, som er sponsor, får en plade med navn på flagstangen.

”Vi er i Lokalrådet helt sikre på til foråret 2016 at kunne hejse flagene igennem byen i forbindelse med forårskonfirmationerne, så konfirmanderne kan køre igennem byen i en festklædt hovedgade, hvad enten de skal til Visknge Kirke eller Aunsø Kirke, vi glæder os til denne dag, og siger samtidig tak for den fantastiske opbakning, dette projekt har fået", siger Gert Larsen. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0