AnnonceLuk annonce
Fjernvarmen i Kalundborg bliver meget mere grøn

28-03-2019

800.000 tons COeller udledningen fra 400.000 biler om året. Det er den mængde CO2, som Kalundborg vil spare naturen for, når Asnæsværket ombygges, og der ikke længere forbrændes kul, men i stedet bæredygtig træflis. Det betyder, at fjernvarmen i Kalundborg bliver meget mere grøn, og at Kalundborg bliver en af de mest grønne byer i Danmark. Derudover er det nødvendigt at ændre prisstrukturen på fjernvarme, uden at det dog betyder højere varmeregninger generelt – tværtimod vil de fleste få billigere fjernvarme.

Asnæsværket nye blok 6 forventes at stå færdig sidst i 2019, og allerede 1. januar 2020 er det helt slut med at fyre med kul. At Kalundborg går forrest i den grønne omstilling, er ikke nyt. I mere end 50 år har kommunen og private virksomheder i Kalundborg samarbejdet om at udnytte hinandens restprodukter og ressourcer i stedet for naturens, og verden strømmer til byen for at lære, hvordan Kalundborg går forrest i den grønne omstilling med ny teknologi.

Asnæsværket har altid været en grundsten i det samarbejde, fordi værket både har produceret el og fjernvarme til byen og damp til virksomheder, hvis restvarme derefter også kunne udnyttes til fjernvarme. Men værket er forældet og nedslidt, og det var nødvendigt med en omfattende renovering. Derfor ombygges værket, så det ikke længere forbrænder kul, men i stedet det naturlige restprodukt træflis. Dermed bliver fjernvarmen i Kalundborg meget mere grøn – faktisk tæt på ca. 100% grøn.

Ombygningen af Asnæsværket forventes at koste 1,2 mia. kr. Kalundborg Varmeforsyning, Novo Nordisk, Novozymes og Ørsted deler regningen og fortsætter dermed det gode samarbejde i symbiosen også de næste 20 år. 

”Når nu det har været nødvendigt at ombygge Asnæsværket, er jeg glad for, at kommunen og private virksomheder i Kalundborg har kunnet finde sammen om den grønne omstilling af værket, så fjernvarmen i Kalundborg nu bliver meget mere grøn”, fortæller bestyrelsesformand hos Kalundborg Forsyning, Anne E. Jensen.

Prisændringer på vej: Billigere for de fleste

Kalundborg Varmeforsyning skal investere 400 mio. kr. i den grønne omstilling af Asnæsværket. Penge som skal lånes og betales i år og derefter afdrages de næste 20 år. Det medfører derfor højere faste omkostninger for Kalundborg Varmeforsyning. Derfor er det nødvendigt for Kalundborg Varmeforsyning at ændre prisstrukturen for forbrugerne, så en større del af regningen udgøres af faste bidrag.

Derudover indføres et såkaldt belastningsbidrag, som skal motivere forbrugere med defekte eller forkert indstillede fjernvarmeanlæg til at reparere eller udskifte disse, så der ikke skal produceres en masse unødig fjernvarme.  Det betyder dog ikke generelt en højere varmeregning. Tværtimod vil prisændringerne medføre, at 6 ud af 10 ejendomme i Kalundborg får billigere fjernvarme. De fleste af dem vil typisk kunne spare op til 1.500 kr. om året. 4 ud af 10 får en højere varmeregning, dog typisk under 1.000 kr. årligt. Mange vil kunne imødegå evt. prisstigninger ved fx at indstille fjernvarmeanlægget korrekt og i visse tilfælde ved at reparere eller udskifte defekte dele eller anlæg.

Et standardhus på 130 m2 med 18,1 MWh i varmeforbrug og -25 graders returvarme betalte ca. 17.425 kr. for fjernvarme i 2018. I 2020 skal samme hus kun betale ca. 16.217 kr. om året, hvilket svarer til et prisfald på 7%.

Hvad sker der så nu?

Kalundborg Varmeforsynings forslag til en ny prisstruktur ligger lige nu til godkendelse i det politiske system i kommunen. I løbet af sommeren vil alle fjernvarmekunder modtage yderligere information, fortæller direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller:

”Vi kan desværre endnu ikke sige noget om, hvad prisændringerne betyder for den enkelte husstand. Men når prisændringerne er godkendt politisk, vil vi i løbet af sommeren sende alle fjernvarmekunder information med helt konkrete oplysninger om, hvad den enkelte ejendom kan forvente at skulle betale i 2020, og hvordan de kan imødegå evt. prisstigninger ved fx at bruge fjernvarmen mere fornuftigt.”

Den nye prisstruktur forventes at træde i kraft d. 1. januar 2020.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0