AnnonceLuk annonce
Kalundborg på rette spor

23-08-2016

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Fra maj til juli 2016 er antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Kalundborg Kommune faldet med 123 personer, hvoraf 67 er unge.

Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet i løbet af sommeren 2016, mens forsikrede ledige i samme periode er steget med 30 personer. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i alt er fra januar 2016 (1.451 personer) til juli 2016 (1.225 personer) reduceret med knap 17 pct. Faldet i antallet af unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode på 104 personer, svarende til en reduktion på 18,5 pct. Stigningen i forsikrede ledige skyldes først og fremmest afvikling af ferie på ydelsen samt tilgang af unge grundet afsluttet uddannelse. 

Men samlet set er den positive udvikling i antallet af personer på offentlig forsørgelse i forhold til sidste år fortsat. Gennemsnittet af offentligt forsørgede i alt  fra januar til juli 2016 er på 6.474 personer, mod 6.961 i gennemsnit i samme periode 2015. Det svarer til en reduktion på 7 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Kalundborg er på rette spor

Kalundborg Kommune har det seneste år haft det næststørste fald i antallet af jobklare forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland. Den positive udvikling i beskæftigelsen og faldet i antal offentligt forsørgede gør, at jobcentret forventer et mindre forbrug i 2016.

Der er i øvrigt, i perioden januar til juli 2016, sket et fald på godt 14 pct. i antallet af offentligt forsørgede (alle ydelser) unge 16-29 år, sammenlignet med samme periode sidste år.

I forhold til de svageste grupper ses der en positiv stigning både i delvise raskmeldinger og antallet af fleksjob i forhold til de foregående år.

Ledighedstallene fra Danmarks Statistik for juni måned viser, at bruttoledigheden i Kalundborg (ledige + aktiverede) ligger 0,2 procentpoint under landsgennemsnittet og 0,6 procentpoint under landsdelsgennemsnittet.

Kalundborg har med en reduktion på 21,8 procent det seneste år haft det næststørste fald i ledigheden i Region Sjælland.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0