Får biogasanlægget fortsat lov at lugte?

Der er fortsat lugtgener fra biogasanlægget på Asnæs. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Status er, at Kalundborg Bioenergi stadig lugter og dermed generer naboerne. Mere end 100 naboer til biogasanlægget er næsten dagligt generet af lugten, men også på Nytorv og Slagelsevej er det et problem med den grimme lugt fra biogasanlægget, når vinden er i den ”rigtige” retning. 

Der er snart gået et år med lugtgener, og det er endnu ikke lykkedes Kalundborg Bioenergi at få fjernet den grimme lugt, der generer i området omkring anlægget - og til tider ind i Kalundborg bymidte. Rigtig mange naboer til anlægget lider næsten dagligt under en fæl lugt fra biogasanlægget, og er vinden i den ”rigtige” retning, kan man også være ”heldig” at den grimme lugt spreder sig til både Nytorv og Slagelsevej. Kalundborg Kommune har heller ikke formået at få gjort noget ved problemet til trods for, at de er øverste myndighed og dermed har ansvaret for, at virksomheden overholder miljøgodkendelsen.

”Den sidste uge har vi alle i nabolaget fx kunne lugte Kalundborg Bioenergi stort set hele tiden. Vi har fået af vide, at vi skulle politianmelde biogasanlægget, men som almindelig borger får du intet ud af det, det er forsøgt. Vi får blot af vide, at vi skal henvende os til kommunen, hvilket vi jo ligesom har gjort i snart et år nu. Det kan simpelthen ikke være rigtig, at der er en konstant stank fra biogasanlægget i større eller mindre grad uanset, hvor man opholder sig i byen, og at kommunen ingenting gør ved problemet. Det har stået på i snart et år nu,” siger Lars Kaster Jørgensen, der er en af de mange naboer, der hver dag er generet af den grimme lugt fra biogasanlægget.

Snart 1 års fødselsdag

Lars Kaster Jørgensen er meget frustreret, ligesom resten af naboerne er. De kan ikke forstå, at kommunen ingenting gør.

”Vi er snart ved at nå 1 års dagen for den officielle indvielse af anlægget, og dermed også snart 1 års dagen for lugtgener for rigtig mange mennesker næsten hver dag, men det skal der åbenbart ikke gøres noget ved,” siger Lars Kaster Jørgensen. 

Også Niels Erik Sørensen, der sidder i Kommunalbestyrelsen (V), og bor i Engvejskvarteret i Kalundborg, fortæller, at der stadig alt for ofte lugter i hele kvarteret, og at han er meget overrasket over, at man ikke gør mere ved problemerne end, hvad tilfældet er.

”Det hjælper ikke at true med gule og røde kort, der skal gøres noget nu. Jeg er forbløffet over, at man ikke gør mere. Vi bor trods alt ovre i Engvejskvarteret, og kan lugte den grimme lugt, men de er endnu mere plaget af det på Lerchenborgvej. Jeg kan også lugte det på slagelsevej. Det er simpelthen uhørt, og de kommer med alle deres historier om filtre osv., og de undskylder, men det har jo stået på i snart et år nu. Når så det gode vejr forhåbentlig snart kommer, kan folk jo ikke sidde udenfor, hvis lugten fortsætter,” siger han. 

Det lugter ikke kun på Lerchenborgvej

Det er ikke kun på Lerchenborgvej, at man kan luge biogasanlægget, også andre steder i byen, har man ”fornøjelsen” af lugten. Fx kan man også lugte det på Hareskovvej og på Nytorv.

”Vi kan stadig lugte det, desværre, så sent som i sidste uge lugtede der rigtig grimt en dag. Man har bare efterhånden desværre lidt vænnet sig til det. Men det er bestemt ikke kun på de små veje omkring anlægget, at det lugter,” siger Pia Breiner, der ejer Breiner InterCoiffure på Nytorv i Kalundborg. 

Ansatte og kunder i Go’ Form kan ligeledes lugte anlægget fra tid til anden, selv om lugten var meget værre i sommer.

 ”Vi kan stadig godt lugte det herude indimellem, når vinden er i den ”rigtige” retning,” fortæller Søren Larsen, der er indehaver af Go’ Form, der ligger på Hareskovvej i Kalundborg.

På tide, at kommunen politianmelder

Niels Erik Danielsen (Enh.), der sidder i Teknik- og Miljøudvalget skrev ud til alle medlemmer af udvalget den 9. marts, at han nu mente, at det var på tide at gøre klar til at politianmelde biogasanlægget, men han har intet hørt.

”Jeg skrev, fordi jeg mener, at det er på tide, at vi gør noget mere. Det kan ikke være rigtig, at det skal lugte sådan, og at så mange borgere er generet af det,” siger han.  

Jakob Beck Jensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget har modtaget mailen, men han siger, at man er nødt til at have noget at reagere ud fra, og derfor har han bedt om status på både klager og ombygning af anlæg til det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde. 

”Jeg har bedt om at vi på næste TMU-møde får status på, hvordan klagerne har udviklet sig. Vi skal have noget at reagere ud fra. Vi skal kunne se, hvordan udviklingen er i klagerne, og ud fra det træffe vores beslutning. Ligeledes får vi en status på ombygningen af anlægget. Men min klare opfordring er, at man skal blive ved med at ringe, så snart der er lugtgener, for på den måde kan vi følge udviklingen, og der er vigtigt for os såvel som for virksomheden. Det er svært at politianmelde, da vi ikke bare lige har et måleapparat, der kan måle lugten, men vi har lagt hårdt pres på virksomheden,” forsikrer han. 

Hos Kalundborg Bioenergi fortæller Lars Bruun Sørensen, formand for Kalundborg Bioenergi, at man arbejder på at få løst de sidste problemer.

Arbejder stadig på at løse problemerne

”Vi arbejder systematisk på at få løst de sidste problemer, som gør, at nogle af vores naboer i området omkring Lerchenborgvej stadig bliver generet. Vi har her i marts blandt andet arbejdet på en ombygning af anlæggets luftfilterenhed. I forbindelse med ombygningen, som stadig pågår, har vi været nødt til at tage luftfilterenheden ud af drift. Vi har informeret vores naboer om, at det kan give lugtgener, mens det står på, men at vi er overbeviste om, at tiltaget vil hjælpe. Vi har i sidste uge modtaget henvendelser på vores hotline, hvor vores nærmeste naboer har følt sig generet af lugt. Vores lugtvagt har i alle tilfælde været ude hos de berørte inden for ca. et kvarter, og har i de fleste tilfælde sammen med de berørte kunnet konstatere, at der var tale om meget kortvarige lugtgener. Men alle lugtgener skal naturligvis håndteres, så vi får løst de sidste udfordringer. Det arbejder vi på højtryk på,” siger han.

Del