AnnonceLuk annonce
´Få det fikset´ i Landdistrikterne

24-05-2019

Næsten 1000 borgere i Kalundborg Kommunes byområder har allerede deltaget i opstarten af ”Få det fikset”. Nu er det så borgerne i landdistrikternes tur til at deltage i opstartsmøderne. ”Få det fikset” er det lokaldemokratiske projekt, hvor Kalundborg Kommune har afsat 14 millioner kroner til, at borgene i kommunens 22 byområder, samt landdistrikterne, selv kan bestemme, hvad de ønsker at få anlagt eller frisket op.   

D. 27. maj 2019 afholdes det første ”Få det fikset” opstarts- og informationsmøde for landdistrikterne i Kalundborg Kommune. Der foregår i Gørlevhallen – og gælder borgene i de sydlige landdistrikter i kommunen. Til mødet vil formand for Landdistriksudvalget, Ole Glahn give en introduktion til landdistrikternes "Få det fikset"-pulje, og hvordan der lokalt kan arbejdes videre med projekter der kan søges til i puljen.

Tilmeldingsfristen er den 25. maj. læs mere KLIK HER

Opstartsmøderne i landdistrikterne følger efter de 22 opstartsmøder der er blevet afholdt for byområderne fra Sejerø til Løve, fra Røsnæs til Snertinge. I den periode har Borgmester Martin Damm mødt næsten 1000 ildsjæle, der har været interesseret i at påtage sig hvervet som tovholdere på projektet med at fikse deres lokalområde op.

På de foreløbigt 22 opstartsmøder har det været op til de fremmødte borgere at danne de aktionsgrupper, der skal være rygraden i at finde frem til lige præcis de ting, som det enkelte lokalområde vil have fikset.

Ideen med Få-det-fikset puljen er at opmuntre til initiativer, der medvirker til at styrke engagementet i nær- og lokalområder.

I budgetaftalen 2019-22, som er grundlaget for puljen, står der:

”Der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalområde, der sikrer bredt ejerskab til de initiativer, midlerne bruges til. Det er op til aktionsgrupperne i hvert enkelt lokalområde at sikre dette.”

Formuleringen af kravene til processen har givet de lokale aktionsgrupper et bredt mandat til selv at finde frem til hvordan lige netop deres beslutningsproces skal være.

Om få-det-fikset:

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har i budgetaftalen for 2019- 2022 afsat 14 millioner kr. til lokalsamfundenes Få det fikset-pulje

12 millioner kr. fordeles til 22 lokalområder og 2 millioner kr. er afsat til landdistriktsudvalget til brug i byer med færre end 200 indbyggere og landdistrikter. De 22 lokalområder og landdistriktsudvalget bestemmer indenfor aftalens rammer, hvad der skal ske med pengene.

Rammerne for puljens anvendelse

Midlerne skal anvendes til investeringer i anlæg og by inventar, der ikke findes i dag og/eller udvidelser/forbedringer af allerede eksisterende anlæg og by inventar.

Uanset formål skal anvendelse være rettet mod det offentlige rum, og kan derfor ikke anvendes til private formål. Eksempler på anvendelse kan være: En ny legeplads. Ønske om opgradering af belægninger på stier eller lys på samme. Etablering eller udvidelse af lokale samlingssteder. Etablering eller forbedringer af badebroer. Kun fantasien - og lovgivningen - sætter grænser.

Midlerne kan godt kombineres med andre ikke kommunale midler fra fx fonde, og på den måde "geares" til et større beløb.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0