AnnonceLuk annonce
Produktionsskolen er klar med ny uddannelse 

03-09-2018

Foto: Francis Kunak og Ghofran M A Khaloussi.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborgegnens Produktionsskole melder, at de er klar til at køre med på den nye forberedende grunduddannelse, der i daglig tale har fået navnet FGU. 

Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune var onsdag på besøg på Kalundborgegnens Produktionsskole. Udover et indblik i Produktionsskolernes historie, fik udvalget helt konkret indblik i, hvordan produktionspædagogik, som bliver en af de bærende søjler i FGU ́en, fungerer på et værksted. 

FGU – tager over til august 2019. Alt det gode fra produktionsskolerne følger dog med – ikke mindst den særlige pædagogik og det praksisorienterede indhold, og det kombineres med de almenfaglige elementer fra VUC. Underviserne fra produktionsskolerne følger altså i princippet med – og det samme gør bygningerne og værkstederne. 

Børn og Familieudvalget drøftede ivrigt bredden og omfanget af den elevgruppe, som i 2019 vil kunne blive optaget på den nye uddannelse. Der var bred enighed om, at der er tale om en klar forbedring af det samlede tilbud. 

Tupaarnaq Lennert, forstander på produktionsskolen viste rundt på skolen og understregede: ”Vi får i FGU alt det gode fra VUC’en samt produktionsskolernes praksisdel, og vi bliver hovedleverandøren til erhvervsuddannelserne.” 

Faktaboks: 

Danmark får en helt ny forberedende uddannelse pr. 1. august 2019. Forberedende Grunduddannelse (FGU) er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser. 

Der tilbydes undervisning i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag. De almene fag kan give adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, mens de faglige temaer introducerer til erhvervsuddannelsesområder, og kan afsluttes med et uddannelsesbevis. Uddannelsen er kendetegnet ved en undervisningsform, som adskiller sig fra traditionel skoleundervisning, idet praksis, produktion og praktik er de centrale omdrejningspunkter for undervisningen. Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0