AnnonceLuk annonce
Event for naturen

10-01-2019

kontakt@tv-kalundborg.dk

I januar 2016 slog Danmarks Naturfredningsforening (DN) og danskerne ring om Danmark med fakkeloptog og taler i protest mod, at Regeringen ville gøre det nemmere at bebygge de frie kyster. I Kalundborg deltog mere end to hundrede personer i eventen Red kysternepå Gisseløre. Nu beder DN alle interesserede om, at sende det samme klare signal om, at Danmarks Naturfredningsforening ikke skal fratages retten til selvstændigt at rejse en fredningssag. 

Årsagen er Regeringens støtteparti Dansk Folkepartis forslag om, at fratage DN retten til selv at rejse fredningssager. Landet rundt vil der blive protesteret imod DFs forslag med events, taler og sang. I Kalundborg vil det foregå på det fredede område Eskebjerg Vesterlyng.

I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft mulighed for at beskytte naturen til glæde for nuværende og kommende generationer ved at foreslå fredninger. Det skal være slut nu, hvis det står til Dansk Folkeparti. De vil nemlig, i Folketingssalen den 24. januar, fremsætte forslag om, at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selvstændigt at foreslå nye fredninger. Dansk Folkeparti mener, at Danmarks Naturfredningsforening kun skal have ret til at rejse fredningsforslag i samarbejde med stat eller kommune.

Susanne Ladefoged, formand for DN i Kalundborg kommune mener, at det vil få store negative konsekvenser for naturen i Danmark og dermed også for naturen i Kalundborg, såfremt forslaget vedtages helt eller delvis. 

”I Kalundborg er vi stolte af vores fredninger, som er til glæde og gavn for alle, ikke kun dem med de store tegnebøger. Se f.eks. bare på Nekselø, Vesterlyng, Bjergsted Bakker, Reersø Vejlen, Flasken, parkanlægget på Kysthospitalet, Asnæs dyrehave, Røsnæs spidsen samt store dele af sydkysterne på Røsnæs. Naturperler der rummer både stor skønhed og biologisk værdi. Områder, der beskyttes og besøges af rigtig mange borgere året rundt. Naturperler, som er fredet af fremsynede og visionære mennesker for mange år siden, og som vi alle, høj som lav, i dag kan nyde samt færdes i. De fredede områder er nationale klenodier. De er en del af vores fælles arvegods,” siger Susanne Ladefoged. 

Susanne Ladefoged pointerer samtidig, at Danmarks Naturfredningsforening kun kan foreslå et område fredet. Det er suverænt det lokale Fredningsnævn, hvor både kommunen og stat direkte er repræsenteret, og hvor der sidder en uvildig dommer for bordenden, som afgør om området skal fredes. 

Arrangementet foregår på Vesterlyng søndag den 20. januar kl. 10. Er vejen igennem Vesterlyng lukket grundet oversvømmet vejbane, gennemføres eventen da på Gisseløre i Kalundborg by. Man kan se om vejen er lukket på:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekterFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0