AnnonceLuk annonce
Europas mest avancerede til en pris af 500 mio. kr

01-08-2020

Administrerende direktør for AVISTA Green, Leon Sloth Skovbo i det nye moderne raffinaderi på havnen i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Inden for en måned starter selve produktionen på det helt nye AVISTA Green spildolieraffinaderi på havnen i Kalundborg, lige nu køres der test på anlægget. Det er kun halvanden år siden at der blev taget første spadestik.

Kilometervis af rør og kabler, stålkonstruktioner, tanke, pumper, ventiler og meget andet raffinaderiudstyr er kørt ind på pladsen på havnen i Kalundborg gennem det sidste halvanden år. Med de rigtige folk er det hele nu sat sammen til et topmoderne raffinaderi til raffinering af spildolie, samlet pris 500 millioner kroner.

”Det er blevet dyrere end først budgetteret, men nu har vi også det mest moderne raffinaderi i hele Europa, faktisk er der kun vores heater (ovnen hvor olien varmes op), og en vandtank som er genbrugt fra det gamle anlæg som brændte for tre år siden, alt andet er nyt,” fortæller administrerende direktør for AVISTA Green, Leon Sloth Skovbo.

Anlægget består af to dele, dels en destillationsdel, hvor det er temperatur og tryk som gør arbejdet, og den anden del af anlægget i en såkaldt ekstraktionskolonne, tilsættes der kemi som trækker bl.a. svovl ud af olien og forfiner det færdige produkt til den rene baseolie, som sælges på markeder i England, Tyskland og Litauen.

Det nye spildolieraffinaderi i Kalundborg skal håndtere 100.000 tons spildolie om året, spildolie som for den største del sejles til Kalundborg, resten køres med tankvogne.

”Der er omkring 5% vand i den olie vi modtager, det er stort set det eneste som vi ikke kan sælge, alt andet kan genbruges, bl.a. sælges den tunge og sorte del af destillationen til tagpapindustrien, andet sælges som fyringsolie og marinediesel, men 60% bliver til ny ren baseolie, der sælges til smøreoliefirmaer som så blander olien med deres egne additiver,” fortæller Leon Sloth Skovbo.

Det er ikke kun selve produktionsudstyret som er nyt, der er også bygget helt nyt kontrolrum og et topmoderne laboratorie hvor der skal laves tæt på 100.000 analyser om året på indgående og udgående varer.

50 mio. kr. til brandsikkerhed

Mange vil nok spørge om der kan opstå en lige så voldsom brand som den i 2017 der lagte det tidligere raffinaderi i ruin, her er svaret nej, på det nye anlæg er der brugt 50 mio. kr. alene til brandsikkerhed.

Der er bygget en tank med 3200 kubikmeter vand til brandslukning, der er installeret fire store dieseldrevne pumper der skal give vand til det sprinkleranlæg der er installeret overalt på raffinaderiet.

”Der er en helt anden verden end den vi kom fra, vi har brugt 50 mio. kr. kun på brandsikkerhed, der er bl.a. sprinkleranlæg overalt, der er specielle kameraer monteret alle vegne, så bare du tænder en lighter, så går brandslukningsanlægget i gang,” forklarer Leon Sloth Skovbo.

I forbindelse med opstarten af det nye raffinaderi er der ansæt flere folk, så den samlede styrke nu tæller 50 medarbejdere til drift og administration. Der vil være medarbejdere på anlægget hele døgnet rundt 365 dage om året.

”Lige nu kører vi test på anlægget, og skal vi være realistisk så går der nok en måned endnu før vi kan starte den egentlige produktion,” siger Leon Sloth Skovbo.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0