AnnonceLuk annonce
Et skridt nærmere friskole på Røsnæs

22-01-2017

Røsnæs Skole. Privatfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Røsnæs skoles fremtid er på kommunalbestyrelsesmødet den 22. februar, hvor det besluttes om skolen skal lukke, og i givet fald hvornår. Styregruppen, der står bag projektet om at lave en friskole på Røsnæs, håber, at man tager hensyn til tidsfristen for at ansøge om at lave en friskole.

”Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge Røsnæs Skole håber vi, at det først bliver i sommeren 2018, så der er mulighed for at oprette en friskole. Det er vigtigt at økonomien bevares på 2016 niveau frem mod en eventuel lukning for at bevare roen og kvaliteten for elever, forældre og lærere.

Uanset udfaldet, så har en styregruppe bestående af en gruppe forældre taget initiativ til oprettelse af Friskolen på Røsnæs,” fortæller Karin Anhold, der er formand for bestyrelsen på Røsnæs Skole.

Styregruppen har blandt andet afholdt workshop og drøftet frem og tilbage, hvilken profil, man ønsker.

”Vi er rigtig glade for det resultat vi er kommet frem til, og håber, det vil blive taget godt imod. Friskolen på Røsnæs vil have fokus på udeskoleundervisning, trivsel og høj faglighed. I profilen har vi beskrevet hvordan fokuspunkterne vil implementeres i hverdagen, og hvad det gør for vores børn,” siger Karin Anholm.

Trivsel via fællesskab

”Trivsel er en forudsætning for børns indlæring,” skriver styregruppen i deres profil for en måske kommende friskole. Planen er endvidere, at lave venneklasser og morgensamling, som også set på fx Kalundborg Friskole

”Fællesskab på tværs af alder og køn skabes blandt andet via venneklasser. Når børnene i 0 kl. starter i skole, bydes de velkommen af en større klasse og hver enkelt elev tilknyttes en ældre elev som skoleven. Skolevenner tager sig af de nye elever, viser dem rundt og lærer dem om skolens rutiner og værdier. De støtter i den første skoletid, hvilket skaber tryghed og trivsel som styrker indlæringen. De store elever har også gavn af vennerollen som blandt andet giver dem ansvarlighed. Morgensamling er en god start på dagen, hvor elever, pædagoger og lærere får set hinanden og sagt godmorgen” står der i profilen.  

Der vil være lejrskole, arbejdsdage og andre arrangementer – alle for at styrke fællesskabet og dermed trivslen, som er en vigtig del af friskolens profil.

Udeskole og høj faglighed

Børn er forskellige og de lærer på forskellige måder. Røsnæs Skole er en udeskole, og det forbliver den, hvis den bliver til en friskole.

”Udeskole giver mulighed for at skabe variation i undervisningen, og dermed ramme eleverne på forskellig vis. Samtidig skaber det en god sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket styrker fagligheden,” skriver styregruppen bl.a. i de kommende friskoles profil.

På Friskolen på Røsnæs er høj faglighed en klar prioritet, og de skriver bl.a. i deres profil:

”Vi arbejder mod at eleverne opnår dette ved at finde deres egen motivation til at tilegne sig viden, via nysgerrighed og lyst til at lære. Via en anerkendende pædagogik ønsker vi, at eleverne når deres fulde potentiale. Eleverne skal ses, høres, værdsættes og opmuntres. De skal lære god arbejdsdisciplin og gode rutiner, så de lettere kan fokusere på den givne opgave.”

Ligeledes går man op i at differentiere mellem børnene, når der er behov for det.

”Eleverne skal rammes på det niveau de er og udfordres fagligt. Fokus på den enkelte er essentielt, og støtte kan gives til alle, hvor der er behov. Nogle elever har svært ved at lytte sig til ny viden i klassen. Disse kan støttes, via korte intensive forløb enkeltvis, eller i små grupper. Denne form for støtte tilfalder ikke nødvendigvis de fagligt svageste elever, men kan også bruges til at udfordre de fagligt stærkeste elever. Samarbejde på tværs af klasser giver også mulighed for differentiering og en anderledes gruppedannelse.”

Engelsk i 1. Klasse

Undersøgelser viser, at eleverne generelt er glade for den tidlige sprogstart, og det har den kommende friskole taget til sig, og eleverne får derfor sprogundervisning tidligere end, hvad man normalt ser på folke- og friskoler i kommunen.

”Sprogundervisning, som starter tidligt, skal baseres på en kreativ og legende tilgang. Eleverne begynder at lære engelsk i 1. kl. samt tysk i 3. Klasse,” står der i skolens profil.

Styregruppen svarer meget gerne på spørgsmål til profilen, eller andet og man kan indmelde sit barn på hjemmesiden www.friskolenpaaroesnaes.dkFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0