AnnonceLuk annonce
Et sjældent indblik i en ellers lukket verden

22-04-2019

Nu er der mulighed for at besøge den flotte gamle logesal. Privatfoto

I anledning af Odd Fellow Ordenen den 26. april 2019 har eksisteret i 200 år arrangeres åbent hus i Ordensbygningen i Kalundborg. 

Søster / broderloger i Kalundborg lukker fredag den 26. april 2019 mellem kl. 15.30 og 18.00 dørene op for et sjældent indblik i en ellers lukket verden.

Her vil søstre og brødre af Odd Fellow Ordenen fortælle om Odd Fellow Ordenen og Logernes værdigrundlag.

Arrangementet foregår i Logebygningen i Skibbrogade 48, Kalundborg. (Der er ligeledes adgang til lokalerne fra Kordilgade 4 gennem porten ved BR Legetøj)

Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow Ordenens navn og dermed betegnelsen for medlemmerne som Odd Fellows bliver i flere leksika oversat til »snurrige eller løjerlige fyre«, men det er næppe den rette forklaring. En mere sandsynlig udlægning går på, at Odd betyder særlig, og Fellow betyder ven, altså en særlig ven.

Ordenen kan spore sin oprindelse langt tilbage i tiden, og den ældste historie og oprindelse er ganske givet rodfæstet i gamle håndværkerlaug, hvor man støttede og hjalp hinanden i en tid uden sociale sikkerhedsnet.

Bygningen har været anvendt til logeformål siden 1902 og er hjemsted for en søsterloge og to broderloger der vil være repræsenteret denne aften.

I dag er der i logebygning en søsterloger og to broderloger. Broderloge nr. 9 Andreas Holck blev stiftet den 17. sept.1883 og er den første loge på Sjælland uden for København og er dermed Sjællands ældste nulevende Odd Fellow loge. Søsterloge nr. 57 Anne Marie blev stiftet den 24. feb.1973 og Broderloge nr.111 De Fem Tårne blev stiftet den 28. nov.1981.

Humanitært arbejde

På nationalt og internationalt plan støtter Odd Fellow Ordenen en række humanitære projekter, og samlede i perioden 2007-2009 4.2 mio. kroner sammen blandt egne medlemmer til SOS-Børnebyerne for etablering af en ny børneby ’Kayonza’ i Rwanda. ”Odd Fellow Ordenens Fond til fordel for socialt udsatte børn i Grønland” samt Hospicefonden er andre eksempler på socialt/humanitært arbejde.

Logen i dag

Den moderne Odd Fellow Orden har ca. 96.000 medlemmer i Europa, og heraf tegner de nordiske lande sig for de 87.000. Ordenens hovedmål har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod den enkelte, og et humanitært rettet mod det lokale, nationale og internationale - udenfor Ordenen.

Ordenens stiftere anså den etiske livsholdning for en væsentlig del af ordenslæren. En livsholdning, der sætter dens medlemmer i stand til ikke kun at stile efter en materiel tilværelse, men også at stræbe efter en etisk livsholdning. Odd Fellow Ordenen optager både mænd og kvinder på lige fod, men i separate loger. Søstre og Brødrene i logerne repræsenterer alle samfundslag og aldersgrupper, søstrene samles første og tredje mandag i måneden og brødrene samles en gang ugentlig i perioderne, 1 jan. til 15 maj og 1 sept. til 15 dec.

"Mange har fejlagtigt den opfattelse af medlemmerne af Odd Fellow er gamle mænd, men vi har faktisk flere medlemmer i 30' erne og 40' erne, vores yngste medlem er 35 år," fortæller Jørgen Nielsen fra Broderloge nr. 9 Andreas Holck.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0