Et godt lokalt konservativt grønt forår.

Et godt lokalt konservativt grønt forår.

Det konservative Folkeparti i Kalundborg kommune har afholdt den årlige generalforsamling. Formanden Peter Joensen forsætter, mens der på næstformandsposten er skiftet ud, idet Frode C. Lund, som er tilflyttet fra de konservative i Roskilde, har overtaget denne opgave. Den afgående næstformand Niels Erik Christensen tager efter mange trofaste år en pause fra de lokale konservative, men fortsætter heldigvis på diverse opgaver i regionalt regi.

Selvom de konservative p.t. ikke har nogen pladser i kommunalbestyrelsen, så er foreningen meget aktiv og med indflydelse.

Først og fremmest har vi arbejdet på, at vores lokale folketingskandidat Jesper Wienmann Hansen nu er helt klar til folketingsvalget, som jo skal afvikles inden sommerferien.Derudover er der som altid mange engagerede konservative mennesker, som arbejder i diverse frivillige foreninger til gavn for vores lokalsamfund. Konservative læserbreve omkring bro- og togforbindelser samt ikke mindst placering af det nære sundhedsvæsen fylder også i de lokale medier.

Endelig gav skolevalget også i Kalundborg kommune en klar indikator for, at de konservative tanker og indstillinger til tryghed, miljø, sundhed, (ud)dannelse og et velfungerende samfund bliver mere og mere en generel holdning i befolkningen.

De konservative i Kalundborg kommune fortsætter arbejdet og ser frem mod de kommende valg. Der er jo trods alt lidt mere mulighed for at gøre en forskel, når man er valgt ind i de forskellige beslutningsfora.

P.v.a. Det Konservative Folkeparti i Kalundborg Kommune.

Formand Peter Joensen

Del