AnnonceLuk annonce
Erhvervsministeren støtter Sejerø og Nekselø

08-12-2016

Sejerø

Af Jens Nielsen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har givet tilsagn til at støtte 30 turismeprojekter i landdistrikterne for samlet 10,3 mio. kr., samtidig har ministeren givet tilsagn om støtte for samlet 2,6 mio. kr. til 13 projekter på de danske småøer, heraf bl.a. Sejerø og Nekselø. Flere af disse projekter har også fokus på turisme.

Den nye erhvervsminister Brian Mikkelsen har givet tilsagn om at støtte 13 projekter på de danske små øer, heraf bl.a. Sejerø og Nekselø i Kalundborg Kommune.

På Sejerø støttes et projekt som skal forbedre faciliteter til fiskerierhverv og turisme på Sejerø Havn, med kr. 98.735.

I takt med at fiskeriet er reduceret på Sejerø, arbejdes der med at udleje havnens overskydende fiskerelaterede bygninger til nye formål, der bidrager til at opretholde det tilbageværende fiskerierhverv på Sejerø gennem lejeindtægter.

Projektet har til formål at opgradere og forbedre den nedslidte bygningsmasse, så den fremadrettet kan huse både fiskerirelaterede og turistunderstøttende aktiviteter. Lejeindtægterne er nødvendige for fortsat at kunne drive de tilbageværende faciliteter til fiskeri på Sejerø Havn.

Kalundborg Kommune, Kultur og Fritid har fået tildelt kr. 125.000,- til Natur-og kulturformidling på Sejerø og Nekselø.

Projektet har til formål at forbedre adgangen til Nekselø og Sejerøs natur, dyreliv og kultur- og lokalhistorie gennem etablering af en oplevelsesrute, der kan formidle historie og fortællinger om øerne. Projektets konkrete aktiviteter vil bl.a. gå til, at der på øerne anlægges en oplevelsesrute med borde/bænkesæt og træskulpturer med QR-koder, der leverer lydfiler til de besøgendes telefoner. Til oplevelsesruterne vil der ligeledes blive produceret foldere og skiltning, websider og produceret otte sange afholdt to pop-up koncerter. Udviklingen af ruterne sker i samspil med øernes lokale aktører og beboere, der skal bidrage til beslutningen om skulpturernes indhold, udformning og placering.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0