AnnonceLuk annonce
Erhverv: Ny strategi for Erhvervsrådet

13-03-2019

Rekord mange var mødt op til generalforsamlingen. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborgegnens Erhvervsråd afholdte tirsdag aften generalforsamling hvor 110 medlemmer mødte frem for bl.a. at høre om Erhvervrådets visioner og fremtidsplaner.

Rekord mange var tirsdag aften mødt op på Dyrehøj Vingård for at deltage i generalforsamlingen for Kalundborgegnens Erhvervsråd, og hvor sidste års generalforsamling blev en meget lang affære med megen debat, så forløb dette års udgave noget nemmere, og var overstået uden nogen form for debat.

Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsen og erhvervskontoret arbejdet på den fremtidige strategi for foreningen, og efter et dialogmøde med medlemmerne i april, er der nu valgt tre fokusområder, som er, samarbejde med de lokale erhvervsforeninger, kommunikation og erhvervsrådets vision og mission.

”Samarbejdet mellem erhvervsrådet og de lokale erhvervsforeninger var et stort emne på dialogmødet og der var mange forskellige holdninger. For os stod det klart at der er behov for - og et potentiale i – et tættere samarbejde. Det handler om at lave arrangementer og tilbud sammen, dele viden og på andre måder understøtte hinandens virke,” sagde erhvervschef Jens Lerager, under bestyrelsens beretning, og fortsatte,

”Kommunikationsområdet er jeg selv lidt stolt af, der er vi noget ret langt, vi har ansat en medarbejder til at løfte det område, vi har fået vores Facebookside op at køre, nyhedsbrevet er blevet opdateret, vi har fået en ny hjemmeside, og så håber jeg også at i har oplevet at vi har været mere ude til møder og arrangementer, og vi har besøgt så mange medlemmer som det har været muligt.”

Bestyrelsesformand Niels Jørgensen fortsatte derefter,

”Da vi var til generalforsamling sidst, havde Erhvervsrådet ikke en klart formuleret Vision. Visionen og til dels missionen er de fikspunkter – det kompas - som vi skal tilrettelægge vores arbejde ud fra. Vision og mission har været et fast punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne henover året og vi har løbende hentet hjælp og inspiration udefra.  I december besluttede bestyrelsen så en endelig formulering af Erhvervsrådets vision og tilhørende mission.”

Nyvalg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Erik Johnsen og Mogens Gyldenvang ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, i stedet blev valgt ejendomsmægler Arne Mortensen, Høng og økonomiansvarlig hos Equinor, Charlotte Balslev, mens der var genvalg til Pia Deleuran fra Reklamekassen og Carsten Frank, Novo Nordisk.

Kalundborgegnens Erhvervsråd har lige omkring 350 medlemmer pt.

Nye tiltag

Af nye tiltag som Erhvervsrådet har sat i gang i 2018, blev bl.a. nævnt et nyt netværk for økonomiansvarliige, håndværkerdagen, B2B møder og uddannelses- og lærlingemessen.

Rute 23

Der var kun et enkelt spørgsmål fra medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen, og det kom fra Niels Erik Christensen, som mente at erhvervsrådet gjorde for lidt for at sætte fokus på Rute 23, og ligeledes på togdriften.

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) var med til generalforsamlingen, og kunne fortælle at der i disse dage arbejdes på de sidste detaljer på regeringens infrastrukturplan, og at han havde gode forhåbninger for motorvejen helt til Kalundborg.

Efter generalforsamlingen oplevede de 110 fremmødte medlemmer et meget inspirerende foredrag med Erick Thürmer fra Thürmer Tools, som gav sit bud på fremtiden for dansk erhvervsliv.

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0