Er økonomien god i Kalundborg kommune?.

Læserbrev:

Er økonomien god i Kalundborg kommune?

I Nordvest Nyt d. 28. september 2019 udtalte borgmester Martin Damm, at “Vi skal naturligvis være glade for, at vi har orden i økonomien…”

Udtalelsen faldt i en artikel om den nuværende økonomiske situation, hvor Kalundborg kommune op til budgetforhandlingerne står til at skal spare 53,7 mio kr.

Jeg ved, at mange borgere i kommunen undrer sig over dette

- for hvorfor skal vi egentlig det?

Vi har jo en stor kassebeholdning, vi er i top 5 over de kommuner der indkasserer flest penge via selskabsskatten og det politiske flertal med Martin Damm i spidsen har de seneste år vurderet at have råd til både skattelettelser og fjernelse af dækningsafgiften (en kommunal indtægt/”skat” fra erhvervslivet i kommunen).

Svaret findes delvist i budgetloven - som er en meget restriktiv ramme for kommunernes budgetstyring, som betyder at kommunen kan få økonomiske sanktioner hvis man overskrider det såkaldte serviceloft, som vi i Kalundborg i år ifølge prognosen ligger meget tæt på. Budgetloven blev indført i 2014 - og siden da har Kalundborg kommune ikke oplevet at blive sanktioneret.

Men en stor del af problemet skyldes også, at vi under borgmester Martin Damms ledelse har kørt en meget stram intern økonomistyring, hvor der år efter år er blevet “underpræsteret” på de enkelte serviceområder, med forringelser til borgerne som følge.

Samtidig har man ikke haft øje for områder hvor der gentagne gange har været problemer med at overholde budgetterne - områder som også i næste års budget igen giver problemer, nemlig udgifter til specialområderne for børn, unge og voksne. Her har man politisk tidligere sagt at det skulle indpasses i de respektive budgetter - og først for nylig har man indset i flertalsgruppen, at her er nogle områder der giver store problemer og hvor budgetterne burde have været tilpasset. Desværre for sent, for det er bl.a. denne underfinansering af velfærden som er grund til at vi i budgetprocessen i år skal tage stilling til de mange ikke særligt gode spareforslag.

Vi bør i Kalundborg kommune have et andet og mere langsigtet perspektiv - og indse, at investeringer i velfærd er vejen frem for at få de sociale udgifter ned, så vi forebygger og på sigt sparer mange penge - i stedet for kortsigtet at spare på de grundlæggende velfærdsområder, som man kan se kommer dyrt igen!

Thomas Malthesen Hiorth 

kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg

Del