Equinor Prisen på 100.000 kr. til forsker

Af Jens Nielsen

Equinor Prisen 2021 tildeles seniorforsker Henrik Lund Frandsen

Equinor Refining Denmark A/S, med hovedkontor i Kalundborg, har i dag fredagtildelt Equinor Prisen 2021 på 100.000 kr. til seniorforsker Henrik Lund Frandsen for sit arbejde med at lede og koordinere nationale samt internationale projekter inden for elektrolyse og P2X (Power to X), hvilket indebærer effektiv konvertering af vind- og solcellestrøm til brint, metanol, ammoniak og andre grønne brændsler.

Henrik Lund Frandsen har med sit arbejde bidraget til at udvikle løsninger i forhold til at gøre teknologierne effektive, robuste og holdbare med henblik på at opnå det overordnede mål om at nedbringe prisen på de grønne produkter.

Priskomiteen, bestående af DTU-rektor Anders Overgaard Bjarklev, Professor Charlotte Scheutz og Professor Christian F. Niordson har endnu engang indstillet en særdeles velkvalificeret kandidat til at modtage Equinor Prisen, udtaler Sølvi Storsæter Bjørgum, administrende direktør i Equinor Refining Denmark. Hun er samtidig medlem af Equinor Fond bestyrelsen sammen med teknisk chef Kirstine Aas Noermark, ligeledes fra Equinor Refining Denmark. Formand for Equinor Fond er advokat Anne Birgitte Gammeljord. Det er Equinor Fond bestyrelsen, der tager den endelige beslutning om, hvem der modtager prisen.

Om Henrik Lund Frandsen udtaler priskomitéen blandt andet: ”Henrik Lund Frandsen er en unik forsker, som forstår at udføre højt profileret forskning samtidig med, at det anvendes til at skabe løsninger på industrielle udfordringer. En forsker som forstår og taler klart og tydeligt med både industri og akademiske kollegaer og dermed skaber resultater både videnskabeligt og industrielt”.

Grundet den nuværende coronasituation blev prisuddelingen afholdt virtuelt. Under normale omstændigheder ville der være afholdt en fysisk prisoverrækkelse på Nationalmuseet i selskab med tidligere prismodtagere, bestyrelsen i Equinor Fond, repræsentanter fra Equinor Refining Denmark og priskomitéen. Sidste års vinder, lektor Niels Aage, og dette års vinder, Henrik Lund Frandsen, forventes at blive fejret ved en fysisk prisoverrækkelse, når coronarestriktionerne igen tillader dette.

Equinor Fonden, som uddeler Equinor Prisen, har til formål at virke til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål, både af national, social, videnskabelig, erhvervsmæssig og human karakter. Equinor Prisen uddeles en gang om året og er Danmarks ældste teknikpris.

Del