AnnonceLuk annonce
Enighed hele vejen rundt om bordet om budgettet

08-10-2020

Kommunalbestyrelsen møde var, grundet covid-19, igen flyttet til Kalundborghallen. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

En samlet kommunalbestyrelse står bag budgettet 2021-2024. Der var ros for et godt samarbejde på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Hvor rød blok har været sat helt uden for indflydelse på dette års budget, hvilket de flere gange har været meget utilfreds med, så er der helt andre toner til det kommende budget for 2021-2024, som onsdag aften blev 2. behandlet på kommunalbestyrelsesmødet, som grundet covid-19 igen blev afholdt i Kalundborghallen. Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen stemte for og politikerne stod nærmest i kø for at rose samarbejdet.

”Vi har landet en budgetaftale alle partierne her om bordet, det vil jeg gerne sige alle en stor tak for, at der har været vilje til det og vi kunne få enderne til at nå sammen. Det giver et stærkt udgangspunkt med enighed om budgettet. Jeg synes vi havde nogle gode budgetforhandlinger hvor alle bød ind og det gav et godt samlet resultat,” sagde borgmester Martin Damm (V), da partilderne på skift kommenterede på budgettet ved onsdagens møde.

”Ikke mindst er det positivt, at forhandlingerne i år er foregået i en positiv og konstruktiv dialog. Det ville jo også være noget af en falliterklæring hvis vi ikke denne gang kunne nå til enighed, set i lyset af, at der ikke er besparelser der skal håndteres," sagde Gunver Jense (A) og fortsatte

"Er alt så blevet godt, nej det er det bestemt ikke. Vi havde gerne set, at der havde været mulighed til at sætte midler af til normeringer i daginstitutionerne. Via finansloven tildeles Kalundborg Kommune 5,4 mio. kr. til næste år til normeringer. Det er godt, men vi ville gerne øge det beløb med kommunale kroner. Når vi alligevel har indgået forlig, så er det fordi, at vi i det mindste gerne vil være med til at beslutte hvordan de statslige kroner skal fordeles."

”Det har været et rigtigt fint forløb i forbindelse med årets budgetforhandlinger så tusind tak til de andre partier. Dansk Folkeparti synes det er en fin aftale vi har landet. Jeg tror den her aftale nok er noget af den bedste budgetaftale jeg har været med til,” sagde Peter Jacobsen (DF)

Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten sagde tak til administrationen for godt arbejde og havde også en tak til gruppeformændene fra de øvrige partier, for gode forhandlinger denne gang

”For mig at se, et rigtigt godt budget, meget bedre end sidste år,” sagde han.

En enig kommunalbestyrelse er nået frem til et budget, der er helt uden besparelser, og hvor man bruger alt, hvad man må på velfærd (serviceudgifter). Samlet bliver serviceløftet på 168 mio. kr. i budgetperioden. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke under 40 mio. kr. i budgetperioden. 

I de næste 4 år løftes anlægsniveauet til samlet 680 mio. kr. Derudover afdrages knap 180 mio. på gammel gæld. personskatten sænkes med 0,4% point. Endelig køber Kalundborg Kommune sig fri af feriepengeforpligtelsen en gang for alle for 148 mio. kr. kontant. 

En samlet kommunalbestyrelse enige om budgettet


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0