AnnonceLuk annonce
Enhedslisten klager over aftale

17-11-2017

Opførelsen af Ny Vesthavn er i gang. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Enhedslisten Kalundborg har klaget til Ankestyrelsen, da de mener, at Kalundborg Kommune har hemmeligholdt lejeaftale mellem Kalundborg havn og Lerchenborg gods. 

Der har i den sidste uges tid været skrevet en del, bl.a. i Dagbladet Børsen, omkring en forretningsaftale mellem Kalundborg Havn og Lerchenborg Gods, hvor flere kalder aftalen hemmelig, og nu har Enhedslisten klaget til Ankestyrelsen over ’Kalundborg Kommunes hemmeligholdelse af lejeaftale mellem Kalundborg Havn og Lerchenborg Gods’.

Aftalen har dog på intet tidspunkt været hemmelig, ifølge Martin Damm. TV-Kalundborg søgte derfor på Google, og fandt et dokument på kommunens hjemmeside, en dispensation til Lerchenborg Gods til nedlæggelse af dige ved Ny Vesthavn. I dispensationen står der bla., at man giver Lerchenborg Gods dispensation til at flytte nogle diger i forbindelse med, at Lerchenborg Gods vil leje jord ud til Kalundborg Havn i forbindelse med projekt Ny Vesthavn. Dispensationen er underskrevet den 13. 5. 2008 af bl.a. daværende borgmester, Kaj Buch Jensen (A).

”Det, der har været hemmeligt, er beløbet mellem de to virksomheder. På intet tidspunkt har det været hemmeligt, at der er en aftale mellem Kalundborg Havn og Lerchenborg Gods,” siger borgmester, Martin Damm, der samtidig undrer sig over Enhedslistens handling.

”Hvis det i virkeligheden er noget, Enhedslisten havde brændt for, havde de rejst spørgsmålet dengang, altså for flere år siden. Det er da tankevækkende, at de lige skriver sådan et brev tre dage før kommunevalget, hvor de i øvrigt forsøger at fejlinformere borgerne.”

”Kalundborg kommunalbestyrelse har på møde den 26. februar 2014 pkt. 36 behandlet en lukket sag om en lejeaftale mellem Lerchenborg Gods og Kalundborg Havn. Vi er naturligvis indforstået med, at sagen er behandlet for lukkede døre. Men vi mener ikke, aftalen skal være hemmelig efter indgåelse. Vi synes det må være rimeligt, at borgerne får viden om, hvad deres penge går til. Og det er jo omfattende økonomiske konsekvenser for borgerne, dersom Kalundborg Havn ikke er i stand til at betale for lejeafgiften, så vil det jo være Kalundborg kommune, der skal betale for lejen,” siger Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten i Kalundborg.

Det er ikke borgernes penge”

Martin Damm er helt uforstående over for det argument, da han understreger, at det ikke er borgernes penge.

”Det er ikke borgernes penge, det er havnens penge. Derudover tjener havnen penge ved at udvide, det er jo ikke for sjov, at de vælger at udvide,” siger han og påpeger samtidig, at Enhedslisten selv har været med til møderne.

”Enhedslisten har selv været med til at behandle lejeaftale i 2014, og nogle år senere er det en enig kommunalbestyrelse, der stemmer for at stille garanti til havnens udvidelse. En udvidelse, der selvfølgelig hviler på den lejeaftale,” siger Martin Damm.

Enhedslistens spørgsmål til Ankestyrelsen lyder således:

”Har Kalundborg kommune ret til at hemmeligholde Lejeaftalen mellem Lerchenborg Gods og Kalundborg Havn, behandlet på Kalundborg kommunes kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar 2014?”

”Hvis Ankestyrelsen vurderer, at Kalundborg kommune har ret til at hemmeligholde Lejeaftalen mellem Lerchenborg Gods og Kalundborg Havn, så bedes I svare på, hvor længe sådan en hemmeligholdelse skal vare.”Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0