AnnonceLuk annonce
EL mener, at borgmester dikterer

27-09-2016

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Enhedslisten i Kalundborg måtte i sidste ende forlade forhandlingerne om budget 2017. Det samlede resultat var, ifølge partiet, ikke tilfredsstillende, og partiet følte, at borgmester Martin Damm dikterede i stedet for at forhandle.

”På trods af en yderst sund økonomi i kommunen, var der ikke ønske om sociale prioriteringer til fordel for fx børn og Folkeskole. Vi kalder det forhandlinger, men bør nok i sandhedens tjeneste kalde det - Martin Damms diktater,” siger Niels Erik Danielsen

Enhedslisten havde forberedt sig med forslag til forbedringer for bl.a. børn i inklusionscentrene.

”Men Martin Damm flyttede hjørneflagene på spillepladen 20 meter, eller nærmere 20 mio. kr. fra drift til anlæg. Så var banen kridtet op til mere kold asfalt frem for varme hænder til fx børnene. 

Borgmester, Martin Damm (V) er ikke enig, da der ifølge ham er masser af sociale prioriteringer. Derudover siger han, at man kan have nok så mange ønskesedler, men ingen får alle ønskerne opfyldt, idet sådan fungerer politik ikke, når man er mange partier, der skal være enige.

"Alle andre i Kommunalbestyrelsen synes, at aftalen er fint. Vi er mange, der skal være enige, og man kan altså ikke komme med en alen lang ønskeliste for mange mio. kr. til sådan en forhandling og tro, at man får alle ønsker opfyldt. Sådan fungerer politik jo ikke. Når vi begynder budgetforhandlinger, ser vi, hvor vi er henne, så der netop er sammenhold i, hvad de forskellige partier ønsker. Enhedslisten har altid mange flere ønsker end, hvad der er penge til, og det kan godt være, det generer dem, men det er der ikke noget at gøre ved,” siger borgmester for Kalundborg Kommune, Martin Damm (V).

"Forhandlingerne blev heller ikke nemmere af, at der var afsat tre aftener til forhandlingerne, som blev sat ned til en enkelt aften. Og når man samtidig har forberedt sig til de traditionelle nøgletal, som uden varsel ændres med 20 mio. kr. færre til drift, er det ikke nemt,” siger Niels Erik Danielsen og fortsætter:

”Dertil kommer, at i en situation med høj erhvervsaktivitet og beskæftigelse, ønsker blå blok at begunstige erhvervslivet med over 10 mio. kr. årligt ved fjernelse af dækningsafgiften, og så går det den forkerte vej. Det blev fremført, at der kunne komme flere indtægter fra selskabsskatterne, men uvist hvor mange. Vi strakte os langt, men samlet set må vi erkende, at der er en stor grad af erhvervsvenlig villighed og langt mindre social forebyggelses vilje.”

Niels Erik Danielsen udtaler, at der bestemt er flere positive ting i aftalen, men samlet set måtte Enhedslisten sige fra.

”Der var fx sammenfald i synspunkterne mellem os og de øvrige partier om styrkelse af lokalområderne, og vi har fra start af budgetforhandlingerne lagt vægt på at fastholde midlerne, fra puljerne til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne og klippekort til ældre, når de fra 2017 i stedet tildeles som bloktilskud. Dette ser ud til at ske i den nye budgetaftale,” siger han.

At styrke indsatsen i de tre Inklusionscentre med i alt 3 mio. Kr. Lå højt på Enhedslistens forhandlingsliste. De blev tilbudt en pulje, der kunne ansøges, på 300.000 kr. til deling mellem de tre inklusionscentre.

”Vores forslag var ikke ultimative, men 300.000 kr. til tre inklusionscentre giver jo ingen mening. 

Generelt er der et stort ønske om flere borgere til kommunen, og det gøres bl.a. ved at sikre gode institutioner for børnene - også for de særligt sårbare børn og unge. Men det ser der ikke ud til at være vilje til at sikre,” siger Niels Erik Danielsen og slutter med:

”Lidt sent i forhandlingerne kom det frem, at personalet i forhold til budget 2018 igen skulle spare - denne gang 10 mio. kr., eller som det så smukt hedder effektiviseringer. Så meldte vi fra.”

Enhedslistens forslag

 • INKLUSIONSINDSATS Der tilføres 3 mio. kroner i alt til de tre inklusionscentre.
 • SSP Der afsættes 1,5 mio. kroner til tre ekstra medarbejdere i SSP-enheden.
 • VETERANINDSATS OG UDSATTE  Der etableres en gademedarbejder / veterankoordinator-funktion i Jobcenteret for de ca. 200 veteraner vi har i kommunen. Gademedarbejderen skal også være en hjælp til kommunens udsatte borgere.
 • STYRKELSE AF LOKALRÅDENE For at styrke vores små landsbyer afsættes 0,5 mio. kr. til aktiviteter i lokalrådene. Ud af disse tildeles hvert Lokalråd 10.000 kr. årligt til drift. De resterende ca. 270.000 anvendes til projekter i Lokalrådenes områder. Projektmidlerne tildeles efter ansøgning, der kan max. anvendes 50.000 kr. pr. projekt.
 • TO UNDERVISER ORDNING I FOLKESKOLEN. Der afsættes 6,1 mio. kr. til en forsøgsordning, som en to underviser ordning til hver Folkeskole.
 • FOREBYGGENDE TILTAG FOR FOLKESUNDHED OG SUNDE LEVEVILKÅR Der afsættes 1 mio. kr. til foreningerne og skolerne for udvikling af projekter omhandlende styrkelse af folkesundhed og sunde levevilkår.
 • OMLÆGNING AF PULJER TIL BLOKTILSKUD Det er afgørende, at puljerne til varme hænder - mere personale til det pædagogiske område og til ældreområdet, som nu er en del af bloktilskuddet til kommunen, at disse bibeholdes.
 • 1000 FLERE TRÆER I KOMMUNEN Der plantes 1 træ for hver nyfødt i Kalundborg kommune, pris cirka 200.000 kr.
 • RENOVERING AF SEJERØ LEJRSKOLE Der afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af skolen.
 • SVØMMEUNDERVISNING I FOLKESKOLEN Pris minimum 1.992.000 pr. år
 • FRUGT TIL SKOLEBØRN Som en forsøgsordning uddeles 1 stk. gratis frugt pr. dag. Pris 1.802.400 kr.
 • ELBILER Der indkøbes 10 elbiler. Pris 1.490.520 kr., brændstofbesparelsen skønnes at udgøre 9.079 kr. pr. år.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0