AnnonceLuk annonce
Endnu en sølvskat fundet ved Tissø

16-02-2017

Kalundborg Arkæologiforening stillede med kort varsel med et stort hold til at vandsolde. Deres indsats var ikke forgæves: 1 stk bronze, 19 stk. sølv og et stykke guld. Til højre ses en tenvægt af sandsten, der også kom ved vandsoldning, men ikke er en del af skatten. Foto. Josefine Franck Bican, Nationalmuseet

Af Jens Nielsen

Der er fundet endnu en sølvskat ved Tissø, fundet er først offentliggjort nu i forbindelse med opkøb af 28 hektar jord.

Fundet af endnu en sølvskat ved Tissø skete tilbage i 2015, men har været holdt hemmeligt indtil onsdag, hvor den pågældende mark og op mod i alt 28 hektar jord blev opkøbt af Nationalmuseet, Naturstyrelsen og Kalundborg Kommune ved en underskrift seance med to lokale lodsejere, på Fugledegård Formidlingscenter.

I 2015 fandt Rene Klint Larsen fra Reersø den fjerde sølvskat i området. Den består af 213,13 g sølv fordelt på 262 små fragmenter samt et enkelt meget lille stykke guld, 0,22 g. Sølvet består hovedsageligt af dirhems, dvs. arabiske mønter.

Skatten er fundet på samlingspladsen syd for Bulbrogårdkomplekset og blev fremgravet af Nationalmuseet og Museum Vestsjælland i efteråret 2015 ved en bevilling fra Kulturstyrelsen og med stor og uvurderlig hjælp fra Kalundborg Arkæologiforening.

Netop det område, hvor den ny sølvskat er fundet, er et af de områder, der opkøbes. Fremkomsten af skatten i 2015 viser, at jorden med stor sandsynlighed gemmer på mange flere arkæologiske overraskelser.

Opkøbet af de 28 hektar jord skyldes en generøs bevilling til opkøb af arealerne med de arkæologiske levn på 9,5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Desuden støtter Kalundborg Kommune opkøbet med yderligere ca. 500.000 kr. Donationen betyder, at op mod 28 hektar af den store plads nu er blevet opkøbt af staten og tages ud af almindelig landbrugsdrift. Hermed standses ødelæggelsen af de arkæologiske levn, der dermed er sikret til fremtidig forskning. Nationalmuseet har fået bevillingen og stået for opkøbet, hvorefter arealet overgår til Naturstyrelsens og Formidlingscenter Fugledegårds eje og pleje.

”To af områdets jordejere har stillet sig meget positive over for projektet, og uden deres medvirken havde det ikke været muligt at gennemføre bevaringsprojektet. Det praktiske arbejde omkring bevaringsplanens gennemførelse er nu til ende og har været et samarbejde mellem Nationalmuseet, Kulturministeriet, Naturstyrelsen, Kalundborg Kommune og Formidlingscenter Fugledegård”, siger Josefine Franck Bican, forskningsassistent ved Nationalmuseet.

Fakta:

I årene 1995-2003 og igen i 2011-13 gennemførte Nationalmuseet og Kalundborg Museum arkæologiske udgravninger på Tissøs vestbred. Her lå i yngre germansk jernalder og vikingetid (550 – 1050 e.Kr.) en af Danmarks og måske Nordens rigeste bebyggelser omfattende en residens, en handelsplads og samlingsplads bestående af hundredvis af småhuse. Blandt de mere end 12.000 metaloldsager skal fremhæves flere guld- og sølvskatte. Den enestående bebyggelse dækker 52 hektar, og måske var den et af støttepunkterne for både den lokale magtelite og for den centrale kongemagt, der voksede frem i anden del af 900-årene. Tissø er blandt de vigtigste arkæologiske fund fra de sidste årtier i Skandinavien og den bedst belyste plads af sin art i Nordeuropa.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0