AnnonceLuk annonce
En vifte af initiativer for at støtte erhvervslivet

25-03-2020

I de seneste uger har Covid-19 haft stor betydning for det danske samfund, og ikke mindst det danske erhvervsliv. Effekterne mærkes også i Kalundborg, men nu er Kalundborg Kommune klar til at komme erhvervslivet til undsætning.

”I Kalundborg Kommune har vi et ønske om at gøre hvad vi kan, for at afbøde effekterne mest muligt. I sagens natur er det i første omgang virksomheder i anlægs- og byggebranchen som vi kan hjælpe ved at fx omprioritere en række af de planlagte opgaver vi skal løse her i Kalundborg Kommune,” oplyser direktør Michel van der Linden i en pressemeddelelse, og fortsætter,

”Vi ser det også som en af vores vigtige opgaver at informere erhvervslivet om hvilke tiltag der er på vej og hvilke, der bliver forberedt, for at afbøde nogle af de konsekvenser, som corona-epidemien har ført med sig og kommer til at føre med sig.

Selvom Covid-19 situation stadigvæk er ny og medfører en række her-og-nu løsninger, så er det vigtigt at holde sig for øje, at konsekvenserne vil række langt ind i den tid, hvor vi ser en mere normal hverdag.”

Kalundborg Kommune har forsøgt at skabe et overblik over nuværende tiltag, kommende tiltag og tiltag, der befinder sig i en tidlig idéfase forhold til opgaveløsningen på det tekniske område i Kalundborg Kommune.

Fortsat erhvervs- og myndighedsservice

Alle medarbejdere i Kalundborg Kommune, der ikke løser kritiske og vitale funktioner er sendt hjem for at arbejde hjemmefra. Det betyder, at erhvervslivet på samme måde som tidligere kan kontakte kommunen og få behandlet sager som tidligere. Man kan som normalt sende byggesager ind. Forskellen er, at kontoret er blevet virtuelt, men sagen bliver behandlet som normalt. Man kan ikke mødes fysisk men der kan aftales videomøder mm.

”Så søg om det I skal søge om, så der fortsat kan bygges for kunderne,” siger Michel van der Linden

Planlagte anlægsopgaver

I forhold til planlagte anlægsopgaver så bliver disse gennemført, dog med nogle forholdsregler med hensyn til smittefare mm. Der kan være enkelte anlægsopgaver som kan være vanskelige at gennemføre fordi de kræver dialog med beboerne i et område eller lignende. Der bliver løbende vurderet, hvilke opgaver, der mest smidigt kan gennemføres således, at de vanskeligst gennemførlige opgaver ikke blokerer arbejdsflowet. Eksempler på dette er Cykelstien til Røsnæs, Kultur- og Bevægelsespark Høng og udbuddet til den nye daginstitution Buldervang, der udsendes til de inviterede på fredag.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger

Medarbejdere, der ikke har kritiske funktioner, er sendt hjem. Dette betyder at vedligeholds opgaver er sat i bero, med mindre opgaven opstår som en nødsituation. Kalundborg Kommune er forberedt på at have medarbejderne parat til at kunne udføre opgaver sammen med erhvervslivet omkring vedligehold mm, når restriktionerne bliver lempet. Dette arbejde skal selvfølgelig kunne udføres uden at skabe nye smittekæder.

Statslige erhvervspakker

Fra staten er det udmeldt, at der kommer forskellige ”pakker” til erhvervslivet. De konkrete tiltag forventes at blive offentliggjort via virksomhedsguiden således, at det er tydeligt, hvordan erhvervslivet kan søge ydelser mm. i relevante pakker. Det er også muligt at kontakte Kalundborgegnens Erhvervsråd for at få hjælp til hvor der skal søges mm.

De eksisterende anlægsprojekter

Kalundborg Kommune forbereder muligheder for at omprioritere indhold i nogle af anlægsaktiviteterne. Dette arbejde skal selvfølgelig godkendes af de respektive politiske udvalg og/eller kommunalbestyrelsen. Et eksempel kan være, at der på indvendigt vedligehold skal omprioriteres for at sørge for at der kan laves så meget som muligt vedligehold i det kommende år.

Fremrykning af anlægsbudgetter 2021

Kalundborg Kommune er også ved at undersøge om det er muligt at fremrykke nogle af de anlægsaktiviteter, der er vedtaget i budget 2020 og frem. Forberedelser skal selvfølgelig forlægges til det politiske system, men vi er beredte hvis muligheden kommer, oplyser Michel van der Linden.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0