AnnonceLuk annonce
En stor pulje penge til nordvestsjællandske projekter

03-11-2016

Foto: Naturparkaamosen.dk

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk  

Knap 20 % af midlerne fra årets første runde i den nationale Landdistriktspulje går til tre projekter i Midt- Nordvestsjælland, herunder Naturparken Åmosen.

850.000 kr. fra Landdistriktspuljen går til tre projekter i Midt-Nordvestsjælland, herunder Naturparken Åmosen. Naturpark Åmosen har et arel på ca. 8000 ha, og strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg på Vestsjælland.

Det er ikke gode idéer og engagerede lokale kræfter, der mangler i de danske landdistrikter, det slår Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen fast efter offentliggørelsen af de første 17 forsøgsprojekter, der tilsammen modtager 4.314.000 kr. fra Landdistriktspuljen.

Midlerne er nationale danske midler, og puljen administreres af Erhvervs- og Vækstministeriet. Tre af de 17 støttede projekter er hjemmehørende i Midt-Nordvestsjælland.

”Fantastisk med så stor opbakning til lokale projekter, der kan skabe udvikling, vækst og liv i vores område,” siger formand Flemming E. Larsen, LAG Midt-Nordvestsjælland.

De tre projekter vil alle sætte skub i en positiv udvikling af iværksætteri, turisme og bosætningsattraktivitet med udgangspunkt i de mange unikke natur- og kulturarvsressourcer, som området rummer. Det menneskelige engagement og virkelyst er ligeledes bærende for projekterne, som alle involvere både borgere, lokale erhvervsdrivende, foreninger m.v. De tre projekter er:

Egnsunikke produkter og services fra Naturpark Åmosen

Projektet vil udnytte brandet Danmarks første naturpark til at produktudvikle og skabe øget afsætning. Dels ved at opbygge netværk af og understøtte videndeling mellem områdets producenter, dels ved at udvikle og implementere en certificeringsordning, og ved at initiere to koncepter om hhv. besøgsgårde og vildt.

Udover Naturpark Åmosen har også ’Velkommen i Baghaven’ modtaget penge fra den nationale landdistrikspulje.  ’Velommen i Baghaven’ er et projekt, hvor man knytter borgere, erhvervsdrivende, foreninger, institutioner og kommuner sammen i arbejdet for, at områdets besøgs- og bosætningsattraktivitet synliggøres og øges, vil LAG Midt-Nordvestsjælland trække flere besøgende til området. Konkret skal der udvikles pakkeløsninger til turisterne, udvikles oplevelser langs Istidsruten gennem de fem kommuner, og etableres af stærkt netværk imellem lokalbefolkningen og turisme-aktørerne. Nye innovationsmetoder skal også afprøves og erfaringer med at beskytte, udvikle og fremvise den lokale kulturarv skal indhentes fra samarbejdspartnere i Skotland.

Ydermere har også Turlandet Tuse Næs modtaget penge fra puljen.

De tre projekter er alle medfinansieret af LAG Midt-Nordvestsjælland. Det er der en helt naturlig forklaring på, idet formålet med hhv. LAG-midlerne og midlerne i Landdistriktspuljen har mange fællesnævnere.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0