AnnonceLuk annonce
En luftbåren pilekvist

23-02-2021

Fra venstre, Karsten B. Rud, seniorprojektleder, projektleder Søren Toft Nielsen og bestyrelsesformand Anne E. Jensen, Kalundborg Forsyning. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Forsyning går i gang med at kortlægge fremtidens vandressourcer. Det foregår via en helikopter med en stor metalramme hængende under sig, en luftbåren pilekvist.

I uge 10 og 11 kan du være heldig at se en helikopter flyve rundt i lav højde, med en stor metalramme hængende under sig. Det er et syn, der har mødt rigtig mange danskere, siden teknologien først blev udviklet på Aarhus Universitet i begyndelsen af 90’erne. Den er siden anvendt med succes til at kortlægge grundvandsressourcerne i store dele af Danmark, såvel som rundt om i verden. Men nu er det Kalundborg Forsyning, der går i gang med at kortlægge grundvandet i en del af Kalundborg Kommune, og dermed får kalundborgenserne altså også muligheden.

Overflyvningen foregår i området: Ubby/Jerslev, Svebølle, Føllenslev og Snertinge.

”Der sker fortsat en positiv erhvervsudvikling i Kalundborg.” fortæller Anne E. Jensen, formand for Kalundborg Forsyning. ”Udover økonomisk vækst i kommunen betyder det også, at der på sigt bliver behov for at kunne levere mere vand til industrien i Kalundborg.”

Den positive udvikling påvirker hele vandforsyningskæden fra boring til forbruger. Det tager tid at finde de bedste steder at lave nye boringer til at indvinde vand fra, og ligeledes skal vandværk og ledningsnet oprustes til at levere øgede vandmængder.

”Derfor kortlægger vi fremtidens vandressource allerede nu, så vi fremover er klar til at levere rigeligt med rent drikkevand i hanerne.” udtaler Anne E Jensen.

Det er den østjyske virksomhed SkyTEM Surveys ApS, som udfører kortlægningen for Kalundborg Forsyning. Ved undersøgelsen indsamles data, der fortæller hvad jordlagene består af, ned til flere hundrede meters dybde under terrænoverfladen.

”Kortlægningen vil give os et detaljeret billede af, præcis hvor grundvandsmagasinerne ligger, hvordan de hænger sammen, og hvor godt de er beskyttet.” fortæller Karsten B. Rud, seniorprojektleder i Kalundborg Forsyning. ”Det giver os en masse viden om vores grundvand. Ikke kun hvor det findes, men for eksempel også hvor nedsivningen af nyt vand sker, og hvor meget vi kan pumpe op uden at påvirke vandløb og søer.”

Fakta

  • Undersøgelsesområdet dækker ca. 112 km2 af Kalundborg Kommune
  • Helikopteren flyver langs linjer med en indbyrdes afstand på ca. 155 m, og hver linje forventes overfløjet én gang
  • Helikopteren flyver i en højde, så rammen med undersøgelsesudstyret er i en højde af ca. 40 m
  • Flyvehastighed ca. 70 km/t
  • Der er planlagt 5 flyvedage
  • Normalt foregår overflyvningerne uden problemer. Motorstøjen kan dog godt genere fritgående heste og andre særlige dyrehold.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0