AnnonceLuk annonce
Vej har fået nyt navn: Elise Sørensens Vej

03-07-2021

Af journalist Sonja Husted Rasmussen

Et vejstykke på Stejlhøj i Kalundborg har fået navnet Elise Sørensens Vej. Hvem var hun?

Fem vejstrækninger i området omkring Stejlhøj, har fået nye navne i forbindelse med udstykning og etablering af biotekbyen. Den ene vejstrækning har fået navnet Elise Sørensens Vej, men hvem var Elise Sørensen, og hvorfor er hun blevet hædret med at få sit navn på et vejstykke på Stejlhøj i Kalundborg Øst?

Her får du forklaringen:

Elise Sørensen blev født den 2. juli 1903 i Kalundborg som datter af Ane Dorthea Andersen og landmand Valdemar Sofus Sørensen, og hun var både sygeplejerske og opfinder.

Elise opfandt i 1953 stomiposen, en opfindelse som blev revolutionerende for mennesker med en colostomioperation dvs. en tarmoperation, der via en kunstig åbning i tarmen fører afføring direkte ud på patientens mave.

Hidtil havde patienterne været henvist til hjælpemidler, der indebar bælter, spænder og gummibeholdere og medførte lugte og lyde, der gjorde det næsten umuligt at leve et normalt liv.

Hjælp til søster Thora

De problemer fik Elise Sørensen tæt ind på livet, da hendes søster Thora i en alder af 32 år fik kræft i tyktarmen og blev stomiopereret. Hun var bange for at gå ud blandt andre, da hun frygtede lækage fra sin stomi.

Elise lyttede til sin søsters problemer med at leve et socialt liv og udtænkte derfor idéen til verdens første selvklæbende stomipose.

Hun fandt på engangspose udstyret med et klæbestof, som kunne sættes fast direkte på kroppen uden besværlige forbindinger.

Sygeplejerske og opfinder

Elise Sørensen blev uddannet som sygeplejerske i Holbæk og Viborg. I sit arbejde som hjemmesygeplejerske havde hun mødt mange colostomiopererede mennesker og havde medfølelse med dem, og det var den helt personlige oplevelse med søsteren Thora Sørensens operation, der satte hende i gang med at eksperimentere med en stomipose.

Af KVINfOs Dansk Kvindebiografiske Leksikon fremgår det, at Elise undervejs løb ind i mange besværligheder, men med stor stædighed og med hjælp fra bl.a. Teknisk Hjælp for Ubemidlede og Dansk Sygeplejeråds advokat kunne hun i 1954 anmelde patent nr. 86860: Colostomipose af væsketæt, tyndt, elastisk plademateriale.

Centralt for patentet var, at posen langs alle sine kanter var hermetisk lukket, f.eks. ved svejsning, og klæbelaget var så kraftigt, at posen kunne fastholdes til bæreren udelukkende ved hjælp af klæbelaget.

Afvist i første omgang

For at få sat opfindelsen i produktion henvendte Elise Sørensen sig til civilingeniør og plasticfabrikant Aage Louis-Hansen fra Dansk Plastic Emballage, der producerede plasticposer. I første omgang blev hun afvist, men fabrikantens kone Johanne Louis-Hansen havde som sygeplejeelev været i kontakt med mange stomiopererede og kunne se, at opfindelsen havde en fremtid. Hun fik overtalt sin mand til at producere de første poser.

Sammen med søsteren Thora mødte Elise en silende regnvejrsdag op på fabrikken, hvis værkfører gik i gang med at fremstille de allerførste poser. De var håndlavede og blev afprøvet af søsteren.

Kort efter bad Elise Sørensen fabrikken om en ny forsyning, og denne gang lavede værkføreren næsten 1.000 poser, igen fremstillet i hånden, og de blev afprøvet af patienter på forskellige institutioner.

Hun betalte selv

I et interview i Tidsskrift for Sygeplejersker i 1955 opgav Elise Sørensen sin adresse og lovede at stille et antal colostomiposer gratis til rådighed for andre sygeplejersker, så de kunne afprøve dem på flere patienter, og hun betalte selv fremstillingen. Det var nemlig håbet om at kunne hjælpe patienterne og ikke fortjenesten, der var drivkraften for Elise.

7 øre pr. pose

Colostomiposen fungerede efter hensigten, og efterspørgslen var stor. I 1955 underskrev hun og Aage Louis-Hansen en licensaftale, der indebar, at Elise Sørensen skulle have 7 øre for hver stomipose, der blev produceret i den årrække, aftalen løb.

Årets sygeplejerske

I 1963 blev Elise Sørensen af Dansk Sygeplejeråd på opfordring fra mange kolleger valgt til Årets Sygeplejerske for sin opfindelse.

På grund af sygdom kunne hun ikke selv komme og modtage prisen, og den blev i stedet overrakt til hende på det psykiatriske hospital i Dianalund, hvor hun var indlagt.

Hun blev også udnævnt til æresmedlem af Foreningen for Colostomiopererede.

Elise Sørensen led det meste af sit liv af depressioner, og hun måtte opgive sit arbejde allerede i 1957 på grund af sygdom.

Hun døde den 5. juli 1977, 74 år, i Ordrup og havde i en årrække været indlagt på det psykiatriske hospital i Dianalund.

Coloplast, en global virksomhed

Opfindelsen af stomiposen blev årsag til grundlæggelsen af den verdensomspændende virksomhed Coloplast. Aage Louis-Hansen etablerede Coloplast i 1957. Da han døde i 1966, drev Johanne Louis-Hansen virksomheden videre, indtil sønnen Niels-Peter trådte til.

Coloplast A/S udvikler og markedsfører produkter og serviceydelser inden for sundhedspleje. Coloplast, hvis administrerende direktør er Kristian Villumsen, har tre primære forretningsområder: Stomi, kontinens og urologi, samt hud- og sårpleje. Coloplasts hovedsæde ligger i Humlebæk, og der er tale om en global virksomhed med mere end 12.000 ansatte.

Den har et lille museum bygget over Coloplasts historie, og det rummer også billeder af Elise Sørensen – der med sin opfindelse blev starten på historien.

Elises navn også på Bispebjerg

Kalundborg er ikke det eneste sted, hvor Elise Sørensen har fået en vej opkaldt efter sig. Hendes navn er i forbindelse med byggeriet af det nye akuthus på Bispebjerg at finde på en af de interne veje på Bispebjerg Hospital.

Her står der: Elise Sørensens Vej, og skiltet har underteksten: Sygeplejerske og opfinder (1903-1977) – måske en idé til Kalundborg Kommune at forsyne vejskiltet med en forklarende tekst, da navnet Elise Sørensen næppe er kendt af ret mange.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0