Eleverne er tilbage - på skift

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Mandag morgen kunne de første elever komme tilbage på skolerne rundt omkring i kommunen, hvilket rigtig mange har glædet sig til. Dog er 5. til 8. klasserne kun tilbage i skolen én dag – og det foregår udenfor. Alle afgangsklasser må være på skolerne hver anden uge, også de skoler, hvor der kun er én afgangsklasse. Skolelederne er glade for, at der i det mindste bliver taget et skridt i den rigtige retning mht. at få eleverne tilbage i skole, men de så gerne, at alle kunne komme tilbage fem dage om ugen.

Da undervisningen for alle elever fra 5. til 8. klasse skal foregå udenfor den ene dag om ugen, de er tilbage på skolen, har mange skoler valgt at sætte telte op på udearealet omkring skolen. Teltene skal dog ikke fungere som undervisningstelte, da eleverne skal være udenfor, men de er sat op til elevernes tasker m.m. samt, hvis vejret viser sig fra sin virkelige dårlige side således, at de kan søge ly i teltet i en periode. Samtlige skoleledere ville ønske, at de kunne have alle eleverne tilbage hele ugen, men er glade for at de i det mindste kan få eleverne lidt tilbage på skolen. 

Telte til ly for vind og vejr

Nyrupskolen i Kalundborg er en af de skoler, hvor man har valgt at sætte telte op. Her kommer 5- til 8. klasse én dag hver i ugen på nær onsdag, og 9. klasse er tilbage hver anden uge. Dog har man fordelt det således, at den ene klasse tager to dage den ene uge og tre den næste og omvendt. Dermed er 9. klasserne på skolen hver uge, blot ikke de samme dage.   

”Vi har sat to telte op, så hver klasse har sit eget telt, hvor eleverne kan have deres ting, og de kan søge ly, hvis vejret er virkelig dårligt. Men de skal ikke undervises derinde, der er tale om udeundervisning. Derudover har vi også en nødplan med to lokaler, de kan søge ly i, hvis det bliver nødvendigt. Men det er kun en nødplan,” fortæller John Saxild-Hansen, og fortsætter: ”Det er rigtig svært med undervisning udenfor, men vi prøver at være kreative. Lige nu handler det om det sociale samvær, da vi ikke kan give faglighed i samme grad, som normalt. Men vi må acceptere, at corona er her lige nu. Alle retningslinjer bliver fulgt, og jeg bifalder ethvert skridt i den rigtige retning.”

Svært ved at se visdommen

På Kalundborg Friskole er der kun én klasse af hver årgang, hvilket der er på flere mindre skoler i kommunen, herunder flere friskoler som fx Friskolen på Røsnæs. Alligevel må 9. klasserne på de skoler stadig kun komme i skole hver anden uge. 

”Jeg har meget svært ved at se visdommen i den måde, de har fået eleverne tilbage i skolen på lige nu. De får lov at samles, altså at se hinanden, og det er vi selvfølgelig glade for. Lidt er bedre end ingenting, og med 5-8. klasse kan man sige, at det er fint nok, at de i det mindste ser hinanden pga. det sociale, men for 9. klasserne, hvor hele idéen netop er, at få dem tilbage med fokus på deres afgangseksamen, er det ikke holdbart. Det sker jo ikke på den måde – ved at være i skole den ene uge, og så ikke den næste. Men vi overholder alle retningslinjer, som vi skal og håber, at alle elever snart kan vende tilbage alle ugens dage," siger skoleleder på Kalundborg Friskole, Rene Tholander.

Peter Abildgaard, der er er rektor på Kalundborg Gymnasium så også helst, at man fik alle elever tilbage nu, men tager også til takke med, at alle elever i det mindste er lidt tilbage.

”Jeg er glad for, at vi har fået alle eleverne ind, godt nok ikke så meget  for fortsættereleverne. Jeg ville meget gerne have dem alle ind alle dage. Vi er helt klar til at omstille os med det samme for netop, at få eleverne ind, og vi glæder os til, at de alle kommer tilbage. Forhåbentlig kan de senest den 6. april åbne for noget mere,” siger han.

Del