AnnonceLuk annonce
Elever skal på kulturel dannelsesrejse

11-06-2018

Elever fra Kalundborg skal kende deres land - gennem kulturel dannelsesrejse til Jylland

Kalundborg Kommunes 4. klasseelever er fra næste skoleår udvalgt til at deltage i regeringens tværministerielle projekt, "Kend dit Land". I alt 3.000 elever fra ni forskellige kommuner - heriblandt Kalundborg - får en unik mulighed for at kende det Danmark, de er en del af.

Målet med dannelsesrejsen er, at danske børn skal kende landets unikke historie, mangfoldige kultur og historie gennem en skræddersyet tur på enten to eller tre dage.

Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet og Børne- og Socialministeriet er gået sammen om i efteråret at sende udvalgte kommuners 4. klasseelever på busture rundt i hele landet. De elever, der bor på Sjælland, skal en tur over broen, hvor det for Kalundborgs vedkommende betyder, at nogle klasser skal til Sønderjylland, mens andre skal til Østjylland.

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse i Kalundborg Kommune, Charlotte Grummesgaard Nielsen, er glad for kommunens udpegning.

”Det er glædeligt, at vi får lov til at deltage i dette pilotprojekt. Eleverne kommer på museer og ser naturområder, som de måske ellers ikke havde fået muligheden for at opleve, og der er et godt udgangspunkt for at tilrettelægge spændende undervisningsforløb på tværs af forskellige fag,” siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Også hos formand for Børn- og Familieudvalget, Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), vækker deltagelsen begejstring.

”Folkeskolen handler også om dannelse, og her spiller kendskabet til vores rødder en vigtig rolle. Derfor håber jeg, at vores deltagelse i dette projekt både kan udvikle vores børn fagligt og personligt,” siger han.

Turene skal gennemføres fra august - oktober 2018, og foruden Kalundborg Kommune deltager Billund, Favrskov, Fanø, Jammerbugt, København, Rebild og Viborg.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0