AnnonceLuk annonce
Ekstra penge til foreninger og forsamlingshuse

14-12-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Da 2020 pga. COVID-19 på mange måder har været et svært år for kommunens mange foreninger har man valgt, at give et ekstra tilskud til både foreninger og forsamlingshusene i kommunen.

Mange foreninger har ikke kunne gennemføre deres aktiviteter, som planlagt på grund af restriktioner i forbindelse med COVID-19. Men kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte, at der fortsat kan drives foreninger og arrangeres aktiviteter i Kalundborg Kommune, og har derfor givet et ekstra tilskud til forsamlingshuse og foreninger i hele kommunen.

De seneste økonomital for Kalundborg Kommune viser, at der er et mindre råderum tilbage i 2020, bl.a. fordi der er et mindre forbrug på udgifterne til politikere, herunder møder, rejser og konferencer. Budgetpartierne (B, C, O og V) har på den baggrund aftalt ekstraordinært at give tilskud til bl.a. forsamlingshusene samt foreningerne, og det er vedtaget, at grundtilskuddet til foreninger ekstraordinært hæves med 2.500 kr. i 2020, ligesom der ydes et ekstraordinært medlemstilskud på 100 kr. pr medlem under 25 år i 2020. Det ekstraordinære tilskud i 2020 til foreninger finansieres via en tillægsbevilling fra kassen på 978.500 kr.

Mange foreningerne tjener normalt penge på fx loppemarkeder, turneringer og musikarrangementer, men det er alle aktiviteter, der ikke har kunne gennemføres som hidtil på grund af restriktionerne. Foreningerne har dog faste omkostninger, som skal afholdes uanset, om indtægterne måske ikke er de samme. Kalundborg Kommunalbestyrelse skriver i referatet fra økonomiudvalgsmødet den 9. december, at de sætter stor pris på det store frivillige engagement, som er bærende for kommunens mange foreninger og håber meget, at foreningerne kommer igennem tiden med restriktioner, til glæde for både nuværende og eventuelt kommende medlemmer.

10.000 ekstra pr. forsamlingshus

2020 har ligeledes været et svært år for kommunens forsamlingshuse, da de fleste aktiviteter også her ikke har kunne gennemføres, som planlagt på grund af restriktioner. Kommunalbestyrelsen giver et ekstra tilskud på 10.000 kr. pr forsamlingshus. 

Kommunens mange forsamlingshuse har stor betydning for trivslen i kommunens mange lokalsamfund, og har, som mange andre, haft det vanskeligt i 2020 på grund af restriktioner om blandt andet forsamlingsforbud mm. Det har betydet, at mange arrangementer og fester ikke har kunne gennemføres, som planlagt, og det har selvfølgelig haft indflydelse på forsamlingshusenes økonomi. 

Der ydes således et medlemstilskud til 7.635 medlemmer på 100 kr. pr. medlem, i alt 763.500 kr. Der er aktuelt 86 foreninger, der modtager grundtilskud. Der ydes et derfor et tilskud på 2.500 kr. i alt 215.000 kr. Beløbet på i alt 978.500 kr. finansieres af en tillægsbevilling fra kassen til Kultur og fritidsområdet.  Hvad angår forsamlingshusene, er der lige nu 19 forsamlingshuse i Kalundborg Kommune, der hver tildeles et nettotilskud på 10.000 kr. i alt 190.000 kr. Udgiften finansieres via en tillægsbevilling fra kassen. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0