AnnonceLuk annonce
Efterlyser mere information og tryghed før skolestart.

16-04-2020

Læserbrev:

Efterlyser mere information og tryghed før skolestart

Borgmester Martin Damm udtaler, at det er trygt at sende vores børn i daginstitutioner og skoler i Kalundborg Kommune, hvilket er en udtalelse jeg ikke kan støtte op om.

Efter i dag at have fået bekræftet på skrift af flere fagfolk i Kalundborg Kommune, uafhængigt af hinanden, at vores oplevelse af massivt svigt i systemet er berettiget, så ved jeg ærlig talt ikke, hvad der skræmmer mig mest Kalundborg Kommunes inklusionsstrategi eller Covid-19, men helt sikkert er det, at det ikke er trygt at sende vores børn afsted i skole og daginstitutioner i Kalundborg Kommune under de nuværende rammer.

Min virkelighedsopfattelse er ikke kun skrækscenarier fra verdens lande, men også skrækscenarier fra, hvad der har været min families virkelighed gennem mange år i kampen mod systemet for rettidige indsatser og korrekte skoletilbud, som desværre grundet mangel på samme er endt ud med behov for specialskoletilbud og behandlingskrævende svær skolevægring, svær social fobi og angst, som har årsag i manglende viden og indblik i infantil autisme samt utilstrækkelige skoletilbud og massivt kommunalt svigt.

Desuden er en Pandemi defineret ved  en global epidemi, altså er skrækscenarier fra verdens lande eksempler på hvor galt det kan gå, hvis ikke vi tager Covid-19 og Sundhedsministeriets anvisninger alvorligt, altså er der en reel årsag til vores frygt og bekymringer.

Autisme er en anderledeshed i hjernens udvikling, der påvirker opfattelsen af omgivelserne og måden man interagere med andre på. Det er en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på. Man kan ikke have “lidt” autisme, enten har man neurologien, der kendetegner kriterierne for en autismediagnose eller også har man den ikke, men der er forskel på, hvordan autismen påvirker det enkelte menneske.

Mine normaltbegavede og højtfunktionelle tre børn med infantil autisme kan rumme verden og være en del af verden, hvis rammerne er tilpasset deres behov, men at tilpasse rammerne til deres behov er omfattende og kræver ekspertise.

Det er omfattende og kræver ekspertise, fordi verden ikke kan indrettes til udelukkende at tilpasse mine børns behov, men mine børn kan med ekspertisehjælp I et vist omfang lære at tilpasse deres måder at sanse, forstå og navigere i verden på.

Mine tre børn er et skoleeksempel på, hvor forskelligt autismen påvirker det enkelte menneske og dermed også, hvornår omverdenen bemærker deres udfordringer, som har årsag i autisme.

Det står derfor klart at børn med autisme kræver ekstra støtte til at klare hverdagen og det står klart med de ændringer Covid-19 har medført i hverdagen, at alle børn, men særligt børn med autisme vil have behov for ekstra støtte til at klare hverdagen og særligt skoledagen.

Min frygt for at sende mine børn i skole næres yderligere af beskrivelser fra diverse skoler om en meget anderledes hverdag, som stiller større krav til ressourcer i både daginstitutioner og skolerne. Mine børn vænner sig ikke hurtigt til en ny og anderledes hverdag uden ekstra støtte, slet ikke med frygten for Covid-19 oven i og det stiller krav til yderligere ressourcer og ekspertise ud over de ekstra som I forvejen kræves for at kunne følge Sundhedsministeriets retningslinier.

Ressourcer og ekspertise var allerede før Covid-19 en mangelvare i Kalundborg Kommunes daginstitutioner på lige fod med håndsprit under nuværende pandemi.

Hvis jeg trygt skal sende mine børn afsted, så efterlyser jeg forsikring om tilføjelser af flere ressourcer og ekspertise i daginstitutionerne og skolerne samt mere klare udmeldinger om, hvordan skoler vil og daginstitutionerne helt lavpraktisk løser opgaven med at øge støtte til børn med særlige behov samt følge Sundhedsministeriets retningslinier for korrekt håndtering af Covid-19.

Maria Farrel Larsen

Mor til tre børn med særlige behov, svigtet af systemet og en lammende frygt for Covid-19


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0