AnnonceLuk annonce
Døgnåbning af Kalundborg genbrugsplads

16-08-2020

På genbrugspladsen er der sat informationsskilte op. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Genbrugspladsen på Asnæsvej i Kalundborg bliver nu døgnåben efter ønske fra mange borgere samt Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere tilkendegivet et ønske om at få etableret mulighed for, at der var adgang til genbrugspladsen i Kalundborg på alle tidspunkter af døgnet.

På udvalgets sidste møde blev medlemmerne informeret om, at det fælleskommunale affaldsselskab ARGO, der driver genbrugspladserne i bl.a. Kalundborg Kommune, har søgt og fået miljøgodkendelse til døgnåbning, ligesom der er gennemført en række anlægsmæssige justeringer i forhold til telefonåbning af port, lys og videoovervågning.

Døgnåbningen af Kalundborg genbrugsplads vil derfor blive etableret og markeret officielt på pladsen fredag den 4. september 2020 kl. 15.30.

I Kalundborg Kommune har genbrugspladserne i Bregninge og i Høng været døgnåbne i flere år.

For at kunne benytte de døgnåbne genbrugspladser uden for den normale åbningstid, skal den enkelte borger tilmelde sig ordningen.

Uden for normal åbningstid skal man være opmærksom på følgende

  • Pladserne er ubemandede uden for normal åbningstid
  • Pladserne er videoovervågede
  • Adgang til pladserne foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen
  • Olie og kemikalier modtages ikke, når pladserne er ubemandede
  • Pressecontainere er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager – der opstilles alternative containere
  • Pladsernes ordensregler skal til en hver tid følges
  • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af pladsernes nødtelefon


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0