AnnonceLuk annonce
Disse restriktioner gælder i Kalundborg Kommune

11-12-2020

Som resten af Sjælland, er Kalundborg Kommune rykket op i det der hedder risikoniveau 4 – og som kommer til at betyde en række yderligere restriktioner, der kommer til at gælde fra i dag fredag d. 11. december og indtil videre til d. 3/1 – lige efter det nye år er skudt ind.

På det kommunale område er det primært det kulturelle område og skoleområdet, der må holde for i det ny sæt regler.

  • Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem gældende fra og med mandag d. 14. december - og skal modtage virtuel undervisning derhjemme. Sårbare elever kan fortsat møde i skolen.
  • Indendørs idrætsaktiviteter lukkes ned
  • Svømmehallen lukkes ned
  • Bibliotekerne lukkes ned for almindelig betjening
  • Musisk skole og ungdomsskolen lukkes

For plejecentrene gælder fortsat, at besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer, ligesom besøg kan foregå indendørs, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren og registreret på plejecentret som den faste besøgende. Dette kan være et familiemedlem eller en (besøgs-)ven.

Den person, der bliver den faste besøgende, skal registreres hos plejepersonalet, så det sikres, at der komme så få forskellige personer som muligt, for at forebygge, vi får Corona-virus ind på plejecentrene. Fodterapeuter, præster, frisører og lignende har fortsat adgang til plejecentrene. Der skal bæres mundbind. Restriktionerne gælder som udgangspunkt frem til 1. marts.

På Jobcentret vil nyledige kunne møde fysisk frem, men som udgangspunkt vil der blive gjort brug af virtuelle møder i jobindsatsen. Her bæres også mundbind.

Derudover har regeringen henstillet til, at alle offentligt ansatte, der ikke udfører kritiske funktioner, udfører deres job hjemmefra, såfremt det kan lade sig gøre. Det betyder også, at Kalundborg Kommune henstiller til, at borgene bruger selvbetjeningsløsninger så vidt, det er muligt, eller henvender sig telefonisk. Fysiske møder skal begrænses så meget som muligt.

”Det er ikke det vi har drømt om, men tallene taler sit tydelige sprog. Smitten går den helt forkerte vej. Også i Kalundborg Kommune. Så jeg vil opfordre til, at vi alle sammen gør en ekstra indsats for at holde afstand, vaske og spritte hænder og begrænse den sociale kontakt til de nærmeste. Desto bedre vi er til det – desto hurtigere kan se frem til at restriktionerne lettes,” pointerer borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune.

Restriktionerne medfører desuden bl.a at:

  • Videregående- og ungdomsuddannelser overgår til virtuel undervisning
  • Spillesteder lukkes
  • Museer
  • Biografer og teatre lukkes
  • Restauranter, cafeer og barer lukkes  

Se mere på https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/December/Udvidelse-af-skaerpede-tiltag-til-i-alt-69-kommuner.aspx


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0