AnnonceLuk annonce
Diskussion om lejlighedskompleks på Lundevej

02-04-2017

Her på grunden på Lundevej planlægges opførelse af et treetagers boligklompleks. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Forslag om at bygge et treetagers boligkompleks på Lundevej ved siden af det tidligere plejehjem Solgården, der i dag også er et lejlighedskompleks, har været i offentlig høring fra 5. december 2016 til 30. januar 2017. Der er modtaget fem høringssvar i perioden, og grundejerne i området er ikke glade for idéen om et treetagers boligkompleks, der bl.a. fratager flere deres udsigt.

Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanforslaget, om lejligheds-bebyggelse på Lundevej, på mødet den 30. november 2016, og der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen til at bygge et treetagers lejlighedskompleks på grunden ved siden af det tidligere plejehjem Solgården.

Lokalplanen har netop været igennem Teknik- og Miljøudvalget, der havde møde i torsdags, og man har anbefalet den, dog har Martin Schwartzbach (DF) taget forbehold, men lokalplanen skal nu videre i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen. 

”Der er kommet en del indsigelser, og dem snakkede vi bl.a. om i torsdags, men vi har, i udvalget, anbefalet lokalplanen, dog har Martin Schwartzbach (DF) taget forbehold. Men i henhold til lokalplanen skulle der altså ikke være noget i vejen for at bygge i den højde, som er planlagt, ” siger Svend Erik Autzen (V), der er formand for Teknik & Miljø Udvalget.

”Jeg vil gerne lige have mulighed for at fordybe mig lidt mere i lokalplanens bestemmelser i forhold til kommuneplanen. Min umiddelbare tanke er, at byggeriet virker meget højt. Men jeg vil gerne lige se lidt mere på det, og derfor tog jeg forbehold,” siger Martin Schwartzbach.

Boligselskabet Alliken ønsker at opføre 17 almennyttige boliger fordelt på 3 punkthuse i treetagers højde på ejendommen Lundevej 38. I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der modtaget fem skriftlige høringssvar. Høringssvarene er fra Midt- og Vestsjællands Politi samt private borgere.

Bekymring for forringet udsigt og skyggegener

Høringssvarene omhandler bl.a. bekymring om forringet udsigt mod fjorden fra bagvedliggende bebyggelse. Plan, Byg og Miljø medgiver, at ny bebyggelse i området vil påvirke udsigtsforholdene. Planloven regulerer imidlertid ikke forhold om udsigt. Derudover er der bekymring om skygge- og indbliksgener. Her medgiver Plan, Byg og Miljø, at ny bebyggelse vil give mulighed for indblik, men at indbliksgener ikke vil være større end, hvad man må tåle, når en nabogrund bebygges. Skyggegener er mindsket ved placering af adgangsvej imellem naboskel og ny bebyggelse. Ligesom der er kommet forslag om at ændre placering af bebyggelsen. Plan, Byg og Miljø har forelagt ændringsforslaget for bygherres rådgiver, som svarer, at der er arbejdet bevidst med kvarterets karakter og at det ikke er muligt at sætte punkthusene sammen, da det vil påvirke dagslyset i boligerne væsentligt. Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0