AnnonceLuk annonce
Dialogmøder om ’Åbne Biblioteker’

13-03-2017

Ubby Bibliotek bliver nu til et åbent bibliotek.

Kalundborg Biblioteker får "Åbne Biblioteker" på afdelingerne i Gørlev, Ubby og Kalundborg. Borgerne inviteres derfor til Informationsmøder, hvor biblioteket stiller spørgsmålet: Hvad kunne I tænke jer at bruge biblioteket til? For bibliotekernes tilbud bliver bedst i samarbejde med de borgere, der rent faktisk bruger bibliotekerne!

Kalundborg Kommune besluttede i efteråret 2016 at investere godt en halv mio. kr. til etablering af åbne biblioteker i Gørlev, Ubby og Kalundborg, med indvielse maj-måned 2017.

Et ”åbent bibliotek” er – som navnet siger - åbent og tilgængeligt det meste af døgnet.

Der er to slags åbningstider: Betjent og selvbetjent. I den betjente åbningstid er personalet klar til at hjælpe og vejlede. I den selvbetjente åbningstid kan man bruge huset og låne/aflevere.

Det Åbne Bibliotek har den fordel, at der er længere åbningstider alle ugens syv dage, hvor man fleksibelt kan benytte bibliotekernes automatisering af udlån, aflevering og afhentning af materialer, læsning af aviser og tidsskrifter. Det åbne Bibliotek giver desuden mulighed for at benytte lokalerne til møder og arrangementer, samt bruge pc'er og printe og kopiere. Kort sagt en service-udvidelse til gavn for alle: børn, unge, gamle, foreninger m. fl.

Høng Bibliotek har været Åben Bibliotek siden 2013. I efteråret 2015 blev Svebølle Kvik Bibliotek indviet, hvor der også er mulighed for at hente og aflevere materialer uden for den normale åbningstid. Begge steder har kørt med stor tilfredshed.

Det er derfor en stor glæde for Kalundborg Biblioteker at kunne annoncere, at denne ordning kommer flere borgere i Kalundborg Kommune til gavn.

Dette vil Kalundborg Biblioteker gerne fortælle om på en række Informationsmøder for borgerne. Samtidig er bibliotekerne meget lydhøre overfor gode ideer og input.

Hvad kunne I tænke jer at bruge biblioteket til? For bibliotekernes tilbud bliver bedst i samarbejde med de borgere, der rent faktisk skal bruge bibliotekerne!
Derfor inviteres til Informationsmøder:

Gørlev Bibliotek 29. marts kl.18.30 - 20.00

Kalundborg Bibliotek 3. april kl.18.30 - 20.00

Ubby Bibliotek 6. april kl.18.30 - 20.00 - kl. 17.30 mulighed for tilkøb af spisning ved Hvidebæk Lokalråd.

Aftenens program er:

Information og oplæg på storskærm, dialog og rundvisning på biblioteket.

Der vil være kaffe, the og vand - og lidt sødt til tanden.

Arrangementet er for alle, og det er gratis. Men da der er begrænset adgang ved døren, så tilrådes tilmelding via kalundborgbib.dk

Informationsmødet i Ubby.  

Hvidebæk Lokalråd har tilbudt at bidrage yderligere til Informationsmødet i Ubby d. 6. april, ved at arrangere fællesspisning kl. 17.30.
Tilmelding til dette via kalundborg.dk eller oplevhvidebaek.dk

Undskyld vi roder - vi gør klar til De Åbne Biblioteker!

For at gøre klar til det Åbne Biblioteker, er der behov for ændring i indretningen på bibliotekerne. Vi er allerede i gang med den store omflytning i Gørlev, Ubby og Kalundborg. Der skal gøres klar til kameraer og automatisk adgangskontrol med sygesikringsbevis. Alt dette er nødvendigt for at gøre bibliotekerne trykke og fleksible for både nuværende og kommende brugere. Det bliver rigtigt godt når alt er færdigt.

Vi håber på, at vi på informationsmøderne kan få nogle gode input med på vejen fra vores borgerne, som vi kan bruge i den fremtidige indretning.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0