AnnonceLuk annonce
Udvalg er enige om fremtiden for Raklev Skole

07-06-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har været en del bekymring om, hvorvidt Raklev Skole kan få lov at fortsætte som selvstændig skole i forbindelse med indførelsen af LEAPS på Skolen på Herredsåsen. Men nu er det besluttet, af et enigt Børn- og Familieudvalg, at Raklev Skole får lov til at fortsætte som en selvstændig skole, og derfor ikke skal have fælles ledelse med Skolen på Herredsåsen. Sagen skal dog behandles i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, inden det er endegyldigt vedtaget.

Tirsdag aften besluttede et enigt Børn- og Familieudvalg, at Raklev Skole skal forblive selvstændig, og dermed ikke skal føres ind under ledelsen på Skolen På Herredsåsen. Bekymringen for og diskussionen om, hvorvidt Raklev Skole skulle forblive selvstændig opstod på baggrund af, at Skolen På Herredsåsen efter sommerferien bliver LEAPS-skole, og dermed kører undervisningen på en anden måde end hidtil. Da Raklev Skole er fødeskole til Skolen På Herredsåsen, frygtede man, at eleverne fra Raklev Skole ville få svært ved at indgå i undervisningen på Skolen på Herredsåsen, når de skifter til skolen efter 6. klassetrin. Sagen skal dog op at vende i Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen, inden det er endeligt vedtaget.

Klare høringssvar om en selvstændig Raklev Skole

I høringssvarene fra både skole og omkringliggende foreninger såvel som lokalsamfundet generelt har man gjort det klart for politikerne, at man ønsker at Raklev Skole får lov til at fortsætte som en selvstændig skole, hvilket  Børn- og Familieudvalget lyttede til, og efterfølgende traf deres beslutning ud fra. Beslutningen betyder imidlertid også, at der skal være et tæt samarbejde mellem Raklev Skole og Skolen På Herredsåsen, ligesom en lærere på Raklev Skole skal uddannes inden for LEAPS, for netop at sikre en gnidningsfri overgang fra Raklev Skole til Skolen på Herredsåsen.

Fik ikke frit skolevalg

På Raklev Skole havde man også ønsket at få frit skolevalg, således at elever, der ønskede at komme på Nyrupskolen i stedet for Skolen På Herredsåsen, kunne det. Det afviste et flertal i Børn- og Familieudvalget dog med den begrundelse, at man ved at imødekomme det, ville være nødt til at ændre på kommunens skolestruktur. Thomas Malthesen Hiorth (SF) og Gert Larsen (løsgænger) stemte dog for at imødekomme ønsket, mens Kristine Vesterskov Olsen (S) undlod at stemme omkring ønsket om frit skolevalg.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0