AnnonceLuk annonce
Det handler om nærvær

29-02-2020

Der bliver hygget i SFO'en på Rynkevangskolen. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I SFO’en på Rynkevangskolen har Morten Fuglsang været leder i knap et år. Mange ting har ændret sig siden, at han trådte til som SFO leder. Stemningen er god blandt børn, personale og forældre, og der er endnu flere faste rammer og fokus på nærvær i de timer, som børnene tilbringer i SFO’en om eftermiddagen efter skole.

For Morten Fuglsang handler det om nærvær og samarbejde. Nærvær, når man er sammen med børnene efter skole, og et godt samarbejde med forældrene til alle børnene, der går i SFO’en. Men også faste rammer er vigtige, da det gør børn trygge.

”Jeg lavede nok en del rammer omkring nogle ting, da jeg ankom for knap et år siden, fx omkring computerspil. Hvad de må spille og ikke spille. Det krævede lige en tilvænningsperiode for nogle med flere rammer, men der kommer noget genkendelighed og samarbejde indover også, og forældresamarbejdet er klart forbedret. Vi er en samarbejdspartner, og det skal forældre og børnene kunne mærke,” fortæller Morten Fuglsang, der tidligere har arbejdet hos Børn og Familie i Kalundborg Kommune, og derfor har erfaring derfra også.

Dennis Egegaard, der er forælder til Legolas 6.A på Rynkevangskolen har en søn, der i dag er blevet utrolig glad for at komme i SFO’en på Rynkevangskolen efter skole. Sådan har det dog ikke altid været.

”Morten har indført masse nye tiltag, og der bliver lavet mere for/med børnene, og det er mere alderssvarende. Yderligere er der kommet et rigtig godt samarbejde mellem forældre og pædagoger, hvilket er virkelig vigtigt,” fortæller han, og fortsætter:

”Det er et trygt sted at være for min søn, og han er gået fra ikke at ville i SFO til at elske at gå der. Det har selvfølgelig hele tiden været et trygt sted, men nu synes min søn, at det er sjovt art være der. Det hele har fået et løft, og jeg har kunne mærke hjemme, at min søn var mere glad.”

Mindre grupper skaber tryghed og nærvær

SFO’en på Rynkevang er delt op i to afdelinger. SFO 2 for de elever, der går i 4. til 6. klasse, og SFO 1 for de mindre børn i 0. til 3. klasse. Der er omkring 150 børn, der går i SFO på Rynkevangskolen, heraf er der ca. 90 i SFO 1 og 60 i SFO 2. Inddelingen er primært således, fordi der skal være plads til forskellige aktiviteter svarende til børnenes alder og interesser. Ligeledes er det også vigtigt for Morten Fuglsang og hans personale, at der bliver skabt tryghed og nærvær, hvilket der ofte gør i mindre grupper.

”Vi skal jo gerne matche børnenes alder og udvikling med dét, vi laver. Vi arbejder pædagogisk med børnene, og det er vigtigt, at de er sammen med nogle, som de følges ad med så at sige. Dermed ikke sagt, at de ikke alle er sammen på tværs af alder, der er de også, fx i ferier,” fortæller Morten Fuglsang.

Sund kost skal der til

Udover at der er kommet skærpede regler for computerspil, er der også kommet mere fokus på sund kost i SFO’en på Rynkevangskolen.

”Vi har også sat mere fokus på sund kost og trivsel. Det er vigtigt, at børnene får noget ordentligt. Derudover træner vi børnene i at gøre glæde af de fællesskaber, som de  befinder sig i, og der med skabe nogle sunde værdier,  og det er forældrene også glade for, at vi har fokus på,” siger Morten Fuglsang.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0