AnnonceLuk annonce
Det går i den rigtige retning

31-12-2016

Borgmester Martin Damm. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

TV-Kalundborg har spurgt borgmester for Kalundborg Kommune, Martin Damm (V) om, hvordan han mener, at 2016 er gået, og hvordan 2017 kommer til at se ud for Kalundborg Kommune.

Borgmester Martin Damm (V) er ikke i tvivl om, at det går godt for Kalundborg. Han er klar over, at nogle ting, arbejder man med over længere tid, men han mener, at 2016 har været et godt år på flere områder, såsom store rammeting som erhverv, uddannelse og infrastruktur.

”Ingeniøruddannelsen er komme til Kalundborg, og en motorvej til Kalundborg er nu endelig med i regeringsgrundlaget. Men det, der er ejendommeligt i politik, er, at det som betyder noget på den lange bane, ikke nødvendigvis er det, der interesserer borgerne i hverdagen. Men det er jo de store rammeting, der er styrende for, om borgerne har det, de skal bruge i hverdagen. Jeg får ofte af vide, at vi politikere altid snakker om virksomheder og infrastruktur, men har vi held med det, har vi ressourcerne til det andet også,” siger han og fortsætter:

”Vi lever i en tid, hvor det ikke er let at drive en kommune, men i Kalundborg har vi styr på vores drift af kommunen, og vi får hevet nogle store ting hjem. Vi har solgt en del erhvervsjord, og så kommer der arbejdspladser og bosætning til. Vi stiger støt og roligt, hvad angår bosætning, når man kigger over et helt år. Det giver selvfølgelig også grobund for, at vi kan lave nogle bedre kulturtilbud, men motoren er et stærkt erhvervsliv for dermed at kunne skabe et stærkt kulturliv.”

Martin Damm mener, at det går i den rigtige retning på alle parametre, men at der dermed også er plads til forbedring på næste niveau.

”Af og til er der fx borgere, der kommer i klemme i systemet. Enkeltsager, hvor vi kunne have en bedre kommunikation med borgerne. Vi, som kommune er jo de professionelle, og der kan være tale om en udsat borger i en eller anden livssituation, hvor de har brug for vores hjælp. Det er jo den svage part, og de agerer ikke altid rationelt pga. situationen, det kræver meget af sagsbehandleren, og nogle gange går det galt. Vi har som kommune nogle vilde krav rent juridisk, og det kan være noget af et bureaukrati, hvor det egentlig ville være meget lettere at forklare tingene simpelt. I det felt kan vi godt komme et stykke længere. Lære at skrive på helt almindeligt dansk, så tingene er til at forstå, og så må vi vedhæfte alt det juridiske. Og der er i øvrigt også i høj grad udviklingspotentiale for det offentlige på tværs af sektorer,” siger han.

Ifølge Martin Damm er der en del skibe i søen, som skal udleves i 2017. Men det betyder også, at man skal arbejde for at vedligeholde det gode arbejde.

”Nu gælder det om at holde momentum, tingene kommer jo ikke af sig selv, og de kan forsvinde igen, hvis ikke man arbejder for det. Det er netop det farligste, når det går godt, har man tendens til at stoppe med at arbejde for det, men det må vi ikke, og vi skal hele tiden putte et nyt lag på,” siger han.

Men alt i alt mener Martin Damm, at der er styr på den kommunale økonomi, og at tingene går i den rigtige retning.

”Befolkningstallet vokser, vi sælger erhvervsjord i store mængder, salget af parcelhusgrunde er der kommet gang i, hussalget er i stor vækst, vi skal til at udstykke nye grunde, der skal starte ingeniøruddannelse op i Kalundborg, og sådan kunne jeg blive ved,” siger han.

Martin Damm fortæller, at det har været en fornøjelse at lægge næste års budget, idet man, modsat mange andre kommuner, har en god økonomi, der bevirker, at alt ikke udelukkende skal handle om besparelser og nedskæringer.

Økonomien er god

”Kommunes økonomi er nu nået hen, hvor vi gerne vil have den, og det har været det klassiske lange træk, der har bragt os i mål. Jeg har tidligere fortalt om, at en kommune som Kalundborg er nødt til at kunne investere mindst 80 mio. kr. årligt for at vores fælles værdier såsom veje, havne, bygninger og broer ikke skal forfalde, og for at vi kan investere i nye tiltag til modernisering og omstilling. Dertil er det sådan, at Kalundborg Kommune trækkes med nogle store gamle lån fra de tidligere kommuner, og dem skal der afdrages på hvert år med mindst 40 mio. kr. Lægges de to tal sammen, betyder det, at vores løbende drift skal have et overskud på mindst 120 mio. kr. for ikke at tømme kassen. Ovenstående økonomiske måltal har været svære at nå, og så er de endda et udtryk for en minimumsmodel, som på den lange bane kun lige bevirker, at kommunen kan holde skruen i vandet uden at komme i vanskeligheder,” siger han.

En mærkesag ført igennem

En mærkesag for Kalundborg Kommune har lige siden kommunesammenlægningen været at få nedtrappet/afskaffet den såkaldte dækningsafgift på erhvervsejendomme. Afgiften er en skat, som ingen af nabokommunerne har, og som har ramt mange mindre virksomheder og detailhandlen hårdt.

Den skat har vi nu helt fået fjernet, og dermed skabt grundlaget for, at virksomhederne i Kalundborg Kommune nu kan konkurrere på samme vilkår, som virksomhederne i nabokommunerne,” siger Martin Damm.

På driftssiden kommer der flere pædagoger i daginstitutionerne, klippekortsordningen til ekstra hjemmehjælp fortsætter, og der indføres mobil blodprøvetagning for svage borgere.

Helt konkret

  • Regionen nedlægger/omlægger nogle buslinjer - her går kommunen ind og sørger for fortsatte busser i de berørte områder.
  • Over de næste fire år investerer man mere end 10 mio. kr. i efteruddannelse og rekruttering af lærere til skolerne.
  • På ældreområdet bevilges 6 mio. kr. ekstra til vikarer og uddannelse.
  • Endelig skrues der op for serviceringen af vores turistfaciliteter og for tilskuddene til de mange lokalråd.
  • På anlægssiden bliver der etableret en ny vej mellem Raklev og Herredsåsen og en række nye veje og cykelstier til den nye station på Stejlhøj.
  • De eksisterende veje, fortove og pladser i byerne vedligeholdes ekstraordinært for 10 mio. kr.
  • Årby Skole renoveres for PCB og Rørmosecentret i Gørlev får en overdækning af en tidligere atriumgård, så de ældre demente får bedre forhold.
  • På kulturområdet gives der igen en ekstraordinær bevilling til forsamlingshusene, og bibliotekerne i Gørlev, Ubby og Kalundborg udbygges til "åbent bibliotek" med større åbningstid. Derudover etableres der faste installationer på arrangementspladsen i Havnsø, hvor blandt andet Musik i Havnsø afholdes.
  • Der indføres en "få det nu fikset" pulje, hvor hver folkeskole og områdeinstitutionen kan få dækket udgifter for op til 250.000 kr. til lige præcis den investering, som den enkelte skole/daginstitution selv vurderer, er den mest nødvendige.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0