AnnonceLuk annonce
Der skal tændes ild - 150.000 kr er bevilget til formålet

01-06-2020

Vi skal have tændt ilden. Sådan lyder det i den invitation, som sendes ud til kommunens grundskoler og ungdomsuddannelser meget snart. Overskriften dækker blandt andet over to kursusdage som afholdes til efteråret. Fonden for Entreprenørskab har netop bevilget 150.000 kr. til formålet.

En af kræfterne bag er rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Christensen og hun fortæller: ”Underviserne vil på kursusdagen få nye input, som de kan anvende direkte i deres undervisning. Kursusdagen starter med et oplæg om innovation og iværksætteri, og derefter skal der arbejdes med udviklingen af faglig og pædagogisk praksis med henblik på at knytte et innovationsperspektiv på.” Karen Marie beskriver desuden, at kursusdagene også giver god mulighed for at styrke det tværgående netværk. Karen Marie har selv i en række år stået for innovationsundervisningen i gymnasiet og for innovationscamp, hvor folkeskoleklasser og gymnasieklasser i samarbejde har innoveret på virksomheders konkrete problemstillinger.

De to kursusdage er de første arrangementer i et fælles årshjul. ”Vi afholder to dage med hver sin målgruppe,” fortæller Mette Lykkebo Thomasen, skoleleder på Rynkevangskolen og fortsætter: ”Den 1. september er målrettet mellemtrinnet samt udskolingen og kurset den 2. september er målrettet ungdomsuddannelserne. Selvom de to områder har meget til fælles, så bliver forskellene tydelige, når man kommer tæt på praksis og skal planlægge konkrete undervisningsforløb,” forklarer Mette.
 

Det hele startede med en workshop

I slutningen af 2019 inviterede kommunens tre gymnasier alle med interesse for og nysgerrighed på innovation og entreprenørskab til workshop på Høng Gymnasium og HF. Det kom der en arbejdsgruppe ud af, som siden da har arbejde med, hvordan grundskoler, ungdomsuddannelser, kommunen, foreninger og virksomheder sammen kan skabe øget fokus på innovation og entreprenørskab. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra: Absalon, Allikelund Gymnasium, FGU Nordvestsjælland Svebølle, Fonden for Entreprenørskab, Gørlev Skole, Høng Gymnasium og HF, Kalundborg Gymnasium & HF, Kalundborg Kommune, Nyrupskolen, Processkolen, Rynkevangskolen og Skolen på Herredsåsen.

Arbejdsgruppen har en intension om at udforme et fælles årshjul, og her er de to kursusdage blot de første ud af en række arrangementer. Der er desuden planer om cafémøder, events og konkurrencer.

Arbejdsgruppen har fået fondsmidler
Under arbejdsgruppen har der været nedsat en projektstyregruppe med det formål at udforme to projektansøgninger til Fonden for Entreprenørskab. Projektstyregruppen består af Karen Marie Christensen, rektor på Allikelund Gymnasium, Mette Lykkebo Thomsen, skoleleder på Rynkevangskolen, Erik Terp, gymnasielærer på Kalundborg Gymnasium & HF samt Malene Grandjean, vicedirektør EUC Nordvestsjælland.

Fonden for Entreprenørskab har netop bevilget 150.000 kr., 75.000 kr. til afholdelse af efteruddannelsesdag målrettet ungdomsuddannelserne og 75.000 kr. til efteruddannelsesdag målrettet underviserne på mellemtrinnet og udskolingen i grundskolen. 

”Vi havde rigtig travlt med at få lavet de to projektansøgninger, men med Corona-nedlukningen blev tidsfristen udskudt, og det gav os lige en uge mere,” fortæller Erik Terp, der sammen med Malene Grandjean stod for selve skrivearbejdet. Erik har mange års erfaring med innovation, og han fortæller desuden, at han har mange fantastiske læringsoplevelser med unge mennesker, der gennem innovation oplever, hvordan de kan anvende fagene i virkelighedsnære sammenhænge og arbejde innovativt i forhold til virksomheder, organisationer og Kalundborg kommune. Han ser frem til at elever og hele klasser, fremover kan indgå i en række spændende innovationsevents i Kalundborg Kommune.

Malene beskriver samarbejdets formål således:Vi har alle et fælles mål om at

styrke og udvikle børn og unges innovative og entreprenørmæssige kompetencer. Dette skyldes, at innovation stimulerer til kreativitet og evnen til at tænke og handle på tværs af fag og herigennem giver det anledning til nye løsninger. Desuden er innovation læringsmotiverende for børn og unge – Ja også for alle os andre”, understreger Malene Grandjean.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0