AnnonceLuk annonce
Alt for mange unge på offentlig forsørgelse

18-02-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Enhedslisten har anmodet om at få et punkt på dagsordenen til økonomiudvalgsmødet på onsdag vedr. den store ungdomsarbejdsløshed, der er i Kalundborg.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Niels Erik Danielsen (Enh.) fortæller, at Kalundborg Kommune, i et godt stykke af 2018, havde over 900 unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse. I juli måned 2018 var antallet af unge 16-29 årige på A-dagpenge 165, og på uddannelseshjælp / integrationsydelse 497. I gennemsnit i 2018 havde Kalundborg Kommune i alt 1.072 mennesker på kontant- og uddannelseshjælp, heraf var 435 unge mellem 16 og 29 år.

”Med henvisning til initiativretten stiller Enhedslisten Kalundborg forslag om en drøftelse af initiativer af den store ungdomsarbejdsløshed og samtidig overvejelser af iværksættelse af ekstraordinære initiativer for at skaffe unge i arbejde og uddannelse. Punktet ønskes behandlet på Økonomiudvalgsmødet i februar 2019,” således skriver Niels Erik Danielsen i et brev til bl.a. borgmester, Martin Damm og kommunaldirektør, Jan Lysgaard Thomsen.

Jobcenteret har en beskæftigelsesplan for 2019, og kommunen har en arbejdsmarkedspolitisk strategi for 2018 - 2021, men der er alligevel mange unge, der er uden for arbejdsmarkedet og ej heller er under uddannelse. 

”Tidligere tiders strategier og planer har åbenbart ikke kunnet afhjælpe den vanskelige situation, som mange unge i Kalundborg befinder sig i. Vi har højkonjunktur, så det er nu, der skal handles, for at sikre de unge arbejde og uddannelse. Der er pt. et stort behov for arbejdskraft, hvilket også indikerer, at det er nu, kommunen skal gøre noget. Budgettet har ikke taget højde for den vanskelige situation mange unge befinder sig. Jeg stiller forslaget på trods af udarbejdede planer og strategier først og fremmest fordi, der ikke er progression i tallene. Samtidig er det min grundlæggende erfaring, at der er et stort tidsmæssigt spænd fra drøftelse til eventuel iværksættelse af nødvendige initiativer. Det tidsmæssige skyldes nogle gange afventning på budgetforhandlinger, hvilket gør, at vi kan blive handlingslammede,” siger Niels Erik Danielsen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0