AnnonceLuk annonce
Der skal bygges for 9 mio. kr

28-05-2020

Ved siden af den tidligere Fakta bygning opfører Kalundborg Kommune nu 600 kvadratmeter til det udekørende plejepersonale. 

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunalbestyrelsen besluttede sig onsdag aften for, hvor det nye samlingssted for det udekørende plejepersonale skal være i Svebølle. Der skal opføres en 600 kvadratmeter stor bygning ud mod Stationsvej i Svebølle ved den tidligere Fakta bygning. Her skal  plejegrupperne fra Bregninge og Ubby samles. Der er afsat 9 mio. kr. til byggeriet. 

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 4 mio. kr. på anlægsbudgettet til at etablere et samlingssted for det udekørende plejepersonale i Svebølle, men man har nu valgt at give en anlægsbevilling på 9 mio. kr. Finansieret med 4 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb, 1,2 mio. kr. fra driftsbudgettet til IP Syd og 3,8 mio. kr. fra de likvide aktiver. I forbindelse med projektet er der undersøgt forskellige mulige placeringer i byen, men beslutningen er nu truffet, den nye 600 kvadratmeter store bygning opføres ved siden af den tidligere Fakta bygning ud mod Stationsvej.

Bedre og flere muligheder

Der er tre udekørende plejegrupper i IP Syd, bestående af to hjemmeplejegrupper og en sygeplejegruppe. De tre grupper er i dag placeret på Bregninge plejecenter og på plejecenter Enggården i Ubby. Men lokalerne på Bregninge plejecenter er i dårlig stand med ringe indeklimaforhold, brandsikkerhed og generelt mangel på plads. Lokalerne på Enggården i Ubby er utidssvarende til formålet, hvilket medfører uhensigtsmæssige arbejdsgange i dagligdagen. Det giver samlet set nogle ringe arbejdsmiljøforhold. Mulighederne for istandsættelse og ombygning af de to steder er vurderet som ikke rentable. Ligesom at de to grupper stadig ville være delt på to lokaliteter. Ved at samle grupperne på en lokalitet i Svebølle skabes der mulighed for bedre faglig sparring. Det vil give en bedre ressourceudnyttelse og mere tværgående samarbejde om borgerne. Rent praktisk vil den mere centrale placering give bedre mulighed for at tilrettelægger kørsel. Bil- og cykelparken kan målrettes mere omkring opgaven.

Man har vurderet, at rekruttering af nye medarbejdere vil lettes, da placeringen er mere central. Samtidig er der bedre rum for kompetenceudvikling, når medarbejdere har base i samme hus. For sygeplejekrævende borgere er tilgængeligheden ligeledes væsentligt forbedret.

Bygningen opføres i en etage i tråd med byggereglementets krav. Det færdige byggeri forventes klar til indflytning medio 2021. Anlægsprojektet finansieres altså med 4 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb, 1,2 mio. kr. fra IP Syds driftsbudget og 3,8 mio. kr. fra de likvide aktiver. Det skal bemærkes, at anlægsrammen for 2020 er suspenderet. Den afledte drift indgår i forbindelse med budgetlægningen for 2021. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0