AnnonceLuk annonce
Der kan godt findes en løsning for P-problemerne

20-04-2017

Der skal findes en løsning på parkeringsproblemerne ved Grand. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Borgmester Martin Damm og ejerne af Grand Ejendomme har nu holdt møde om P-forholdene i forbindelse med den nye Havnepark, og begge parter tror nu på en løsning.

Bølgerne har i den sidste tid gået højt i den kommende Havnepark i Kalundborg, problemet er parkeringsforholdene, for især gangbesværede. Ejerne af Grand bygningen, Jens og Erik Ebdrup, mener at forholdene er for ringe, mens projektgruppen hos Kalundborg Kommune mener at der er parkeringspladser nok. Onsdag mødtes Jens og Erik Ebdrup med borgmester Martin Damm, hvor tingene blev diskuteret.

”Det var et positivt møde, på den måde at borgmesteren i mine øjne var bevist om at der er en problematik, om at vi skal sørge for parkeringspladser til gangbesværede personer.

Der kom flere forslag på bordet, og vi taler jo varmt for en multiplads som kan indgå i Havneparken og bruges til parkering i dagtimerne og til en række andre formål aften og weekend, men det havde vi svært ved at overbevise borgmesteren om, at det var sådan det skulle være, men der var også andre muligheder på bordet”, fortæller Erik Ebdrup efter mødet med Martin Damm.

”Vi havde egentligt et godt møde, og konklusionen er, at summen af parkeringspladser fejler sådan set ikke noget”, siger Martin Damm, og fortsætter,

”Man kan dele folk op i tre grupper, folk med handicap, de kan godt komme til at holde, for der er handicapparkering, så er der dem som er raske og rørige, de kan sådan set også komme til at parkere, måske ikke med fronten halvt ind gennem hoveddøren, men der er rige muligheder ganske tæt på, og så er der en gruppe, de gangbesværede, og det er sådan set dem som har været kilden til parkeringsproblemet, det er dem vi skal finde en løsning for, og det har vi da et par ideer til hvordan det kunne gøres”.

Der er møde i den politiske styregruppe bag Havneparken i næste uge, og her vil parkeringsproblemet blive taget op.

”Den sag fyldte måske mere end godt var, og den er til at løse hvis vi ellers justerer lidt rundt”, siger Martin Damm.

500 personer til Grand hver dag

Der kommer omkring 500 personer til Grand hver dag, heraf er de 100 gangbesværede. Tidligere har ejerne af Grand haft lejet et parkeringsareal af Kalundborg Havn, men efter at Kalundborg Kommune nu har overtaget området til Havnepark er de parkeringspladser forsvundet, og det har givet debatten om at kommunen skulle sørge for flere parkeringspladser i området, til især gangbesværede.

Det er ikke Kalundborg Kommune som har bestemt at der skal være sundhedscenter på Grand, og tidligere har Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune, sagt,

”Grand Ejendomme har selv en opgave i at få etableret flere parkeringspladser.

Nu ser det ud til at problemet løses i den politiske styregruppe.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0