AnnonceLuk annonce
Der er vist brug for lidt faktuel viden om budget 2020-2023.

08-11-2019

Læserbrev:

Der er vist brug for lidt faktuel viden om budget 2020-2023

Vi kan se, at der er skrevet læserbreve og givet kommentarer på Facebook, der viser et stort behov for faktuel viden om, hvad der egentligt er besluttet omkring vores budget.

Her kommer en kort forklaring.
Når en kommune skal lægge budget er der en klar skillelinje med drift og anlæg. Drift er den service eller velfærd, som udspringer af løbende årlige udgifter. Fx løn til personale, varme i bygninger, snerydning, etc. Der er et loft over, hvor mange penge en kommune må bruge. Anlæg eller investeringer er udgifter, der kun falder en gang. Det kan fx være byggeri af en børnehave, anlæg af en cykelsti eller helt aktuelt investering i bygningerne i Havneparken.
Også på anlæg er der et loft for kommunerne. Man kan ikke flytte penge rundt mellem anlæg og drift. Når nogle skriver det er for dårligt, at vi investerer i asfalt og mursten og ikke bruger pengene på flere hænder, så er det selvfølgelig en holdning man kan have, men reglerne for kommunerne tillader det ikke.I vores budget bruger vi alle de penge vi må på velfærd. Vi har valgt at prioritere pengene til de velfærdsområder, hvor vi presses af flere brugere, og derfor må spæde til, hvis ikke servicen skal sænkes. Det handler om børn med særlige behov, voksne handicappede og ældre- og sundhedsområdet. Denne prioritering er præcis den samme, som forudsat i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi
Rød blok ville ikke sætte de nødvendige midler af til disse svage grupper, og endda lukke dagcentre for ældre, spare 6 stillinger væk på handicapområdet, og fjerne 2,1 mio. kr. årligt af bevillingen til bedre ældrepleje. Denne prioritering er vi ikke enige i er rimelig - at man skal spare på de svageste i samfundet.
Heller ikke på anlægsområdet er vi enige. I vores budget vil vi helst bruge midlerne til anlæg, som borgerne kan få gavn af. Derfor har vores prioritering især været på cykelstier og en færdiggørelse af Havneparken. Her ville rød blok ikke bruge penge på en færdiggørelse af Havneparken, men hellere bruge hele 60 mio. kr. på at udvide rådhuset med bla. en multisal til kommunalbestyrelsen. Det er vi slet ikke enige i, og investeringen vil i øvrigt tømme kassen til under anbefalet niveau.

Da vi bruger helt op til lofterne på både velfærd og anlæg, betyder dette, at vi bruger mere end indtægterne kan rumme. Det kan kun lade sig gøre fordi vi har en god kassebeholdning. De næste fire år tager vi 216 mio. kr. op af kassen og bruge på velfærd og investeringer. Herefter vil kassebeholdningen nå det minimum, som en enig kommunalbestyrelse sidste år besluttede.

Med venlig hilsen
Anita Winther, Konservative
Ole Glahn, Radikale Venstre
Peter Jacobsen, Dansk Folkeparti
Martin Damm, Venstre


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0